ลูกจ้างอัลฟ่าทุกข์ถูกจับตา แถมเลิกจ้างอ้างใช้สื่อทำความเสียหาย

 8

ลูกจ้างอัลฟ่าฯร้องอึดอัดรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคงหลังลูกจ้างถูกเรียกรายกลุ่ม รายบุคคล ถูกเลิกจ้าง และให้ลาออก หลังสื่อแพร่ภาพหัวหน้างานถามเรื่องทำงานล่วงเวลาแพร่สะพัด บริษัทอ้างเสียหาย ส่งหนังสืองดพนักงานที่ลงชื่อเรียกร้องทำ OT

วันที่ 5 เมษายน 2557 นายไพฑูรย์ สีตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาของลูกจ้างอัลฟ่า อินคัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด238 หมู่ที่ 7 – ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 ซึ่งผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน และอะไหล่รถยนต์ ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างบริษัทอัลฟ่าฯร่วมกันลงลายมือชื่อกว่า 200 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอปรับปรุงสภาพการใหม่นั้น ในระหว่างที่มีการเจรจาได้เกิดการขอเลิกจ้างแกนนำเจรจาส่วนหนึ่ง และมีลูกจ้างที่ร่วมลงชื่อยื่นข้อเรียกร้องได้ร้องขอความช่วยเหลือต่อประเด็นการที่มีการเรียกเข้าพบเพื่อขอให้ถอนลายชื่อออกจากข้อเรียกร้อง แล้วหากลูกจ้างไม่ยินยอมถอนชื่อออกก็จะแจกริบบิ้นสีขาวให้ติด และล่าสุดมีการทำเป็นหนังชี้แจงตามรายชื่อพนักงานกลุ่มดังกล่าวว่าไม่ให้ทำงานล่วงเวลา(OT)อีกด้วย สร้างความกดดันให้กับคนงานอย่างมาก

หนึ่งในตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างกลุ่มที่ 2 ที่แต่งตั้งใหม่ ก็ถูกนายจ้างเรียกเข้าพบ และบอกเลิกจ้างโดยหนังสือแจ้งว่า “เลิกจ้างด้วยเหตุร้ายแรง ให้หมดสภาพการเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เนื่องจากกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ วินัยเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเป็นโทษร้ายแรง คือข้อที่ 1 พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผุ้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการหยาบคาย ก้าวร้าว หรือกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ข้อ 2 พนักงานต้องไม่ใช้เวลาทำงานของบริษัทฯเพื่อทำกิจธุระส่วนตัวหรือเพื่อบริษัทอื่น หรือทำงานอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรืองานที่ทำนั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานให้กับบริษัททั้งใน และนอกเวลางาน ข้อ 3 จงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จึงขอเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชย หรือผลประโยชน์อื่นใด” ซึ่งตรงนี้เองก็สร้างความวิตกกังวลให้กับคนงานที่อยู่ข้างในเพราะเป็นการเลิกจ้างตัวแทนการเจรจาด้วย

รวมทั้งยังมีประเด็นการเรียกลูกจ้างทั้งแผนกไปเพื่อหาบุคคลที่ถ่ายคลิปวิดีโอกรณีที่หัวหน้างานถามพนักงานเรื่องการทำงานล่วงเวลา จำนวน 20 กว่าคนที่ทำงานในเวลาดังกล่าว และส่งผลให้คนงานที่มีภาพในคลิปดังกล่าวลาออกจากงานราว 7 คน พร้อมยังมีข่าวว่าหัวหน้าอีกคนที่ไม่ใช่บุคคลในคลิปก็ลาออกด้วย โดยฝ่ายบริหารอ้างว่าในแผนกดังกล่าวมีกำลังแรงงงานเกินงานในแผนกจำเป็นต้องให้ออกจากงานอย่างไรต้องลดคนหากเลิกจ้างก็จะเสียประวัติ หากลาออกเองก็จะจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมค่าชดเชย 3 เดือน ทั้งนี้ยังมีข่าวว่าอาจให้ลาออกเพิ่มอีกทั้งแผนก ซึ่งแผนกดังกล่าวเป็นแผนกที่เกิดการหลุดคลิปดังกล่าวมีการนำไปเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งนี้แหล่งข่าว กล่าวว่า แผนกดังกล่าวได้มีการรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาทำงานเพิ่มแล้ว

“การที่บริษัทเรียกพนักงานเข้าพบและให้พนักงานถอนรายชื่อออกจากการเรียกร้อง และให้มีการสนับสนุนสภาพการจ้างของนายจ้างนั้น เป็นการสร้างความอึดอัด และรู้สึกไม่ดีมากขึ้น บรรยากาศการทำงานตอนนี้มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มีความมั่นคงในการทำงาน คนที่ไม่ยอมถอนชื่อออกนายจ้างก็ให้เครื่องหมายติดไว้ และประกาศให้ทำงานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ไม่ให้ทำงานล่วงเวลาทำให้รู้สึกกดดัน เพราะทุกคนรู้ดีว่าแค่ค่าจ้างรายวันไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตอยู่ได้ การที่อยู่ได้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา เพราะสภาพการจ้างที่น้อยไม่เพียงพอจึงส่งผลให้พนักงานร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งนายจ้างต้องเข้าใจ และร่วมกันหาทางออกไม่ใช่การสร้างแรงกดดันแบบนี้ และเชื่อว่านายจ้างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเองอาจไม่เข้าใจ แต่ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับผู้บริหารโดยได้อย่างไร ซึ่งจะมีการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 9 เมษายน 2557นี้ ตอนนี้ไม่มีอะไรเสียแล้ว เมื่อตัดสินใจต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสวัสดิการสภาพการจ้างที่เป็นธรรมก็ต้องร่วมกันเรียกร้องสวัสดิการต่อไป แรงกดดันเปลี่ยนเป็นพลังเรียกร้อง อยากให้นายจ้างมองและเข้าใจคนงานด้วย” หนึ่งในลูกจ้างบริษัทอัลฟ่าฯกล่าว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน