ลูกจ้างอยุธยาเสนอรัฐตรวจความปลอดภัย

หลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนายจ้างในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มุ่งจะให้ลูกจ้างทำแต่งานไม่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน  จากการปรึกษาหารือกันในที่ประชุมของผู้นำแรงงานในพื้นที่อยุธยามีข้อสรุปเหมือนกันว่าในสถานประกอบการที่ทำงานอยู่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายใน 1 เดือน หลายครั้งมีอุบัติเหตุแบบหนักบ้าง เบาบ้าง แล้วแต่ดวงของลูกจ้าง ทั้งที่กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลบังคับใช้มาหลายเดือนแล้ว และแต่ละมาตรา มีการระบุการลงโทษอย่างชัดเจน ที่ประชุมเสนอว่า อยากจะให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยเหลือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบด้วย เพราะว่าดวงของลูกจ้างคนไหนไม่ดีขึ้นมาก็หมายถึงชีวิตของลูกจ้างคนนั้น

 จำลอง  ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน