ลูกจ้างหวั่นเสียมือ

มือ

ลูกจ้างผลิตดอกไม้พลาสติกกลัวเสียมือหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องรีดพลาสติกทำความร้อนลวกมือสุก

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 บริษัทผลิตสินค้าประเภทดอกไม้พลาสติกแห่งหนึ่งใน เขตอำเภอสามพราน จ.นครปฐม ได้สั่งให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานเหมาก่อนช่วงเวลาทำงานปกติ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น.ได้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้น คือเครื่องรีดพลาสติกได้ทำความร้อนเพื่อฉีดเม็ดพลาสติกให้ละลาย ไม่ทำงานจึงทำให้มือลูกจ้างถูกความร้อนของพลาสติกจนมือสุก ซึ่งทางบริษัทได้นำตัวลูกจ้างส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน

นางสาวพอ (นามสมมุติ) ตัวแทนลูกจ้างเผยว่า ลูกจ้างที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานมีความกังวลว่า จะสูญเสียมือเพราะความร้อนของพลาสติกลวกทำให้มือสุก ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สาเหตุมาจากเครื่องปั้มตัวจ่ายไม่ทำงาน และไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ แนะนำให้ไปตรวจสอบสิทธิในการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลว่า ใช้สิทธิใด การบาดเจ็บจากการทำงานต้องส่งกองทุนเงินทดแทน และต้องรอผลการรักษาจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาและหากมีการสูญเสียมือ แพทย์ก็จะตีความสูญเสียมาให้ว่าสูญเสียกี่เปอร์เซ็นต์ จึงนำไปยื่นเพื่อใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ตัวแทนลูกจ้างได้สอบถามสิทธิการรักษาของลูกจ้างทางบริษัทส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาในกองทุนเงินทดแทน

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน