ลูกจ้างหวั่นถูกกลั่นแกล้ง รับชดเชยต่ำกว่ากฎหมาย

2016-04-17 11.49.59

นายจ้างแจ้งลูกจ้างให้ออกจากงาน ต่อรองจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 เดือนแทน อ้างหากจ่ายตามกฎหมายให้ทำงานต่อ ด้านลูกจ้างหวั่นถูกแกล้งจำใจยอมรับข้อเสนอรับเงินต่ำกว่ากฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกจ้างบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ที่ผลิตสินค้าส่งห้างประเภทกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในรูปแบบร้านไฮเปอร์มาร์ทขนาดใหญ่ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยและประเทศในเอเชีย โดยบริษัทแห่งนี้อยู่เขตพื้นที่บางแค มีพนักงานทั้งหมดราว 20 คน ซึ่งลูกจ้างที่มาร้องเรียนทั้ง 2 คน เป็นพนักงานรายเดือน 1 คน และเสมียนอีก 1 คน

ลูกจ้างบริษัทดังกล่าวทั้ง 2 คนได้เล่าว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ทางบริษัทได้เรียกไปพบและแจ้งว่าบริษัทให้ออกจากงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 แต่บริษัทไม่ได้พูดถึงเงินค่าชดเชยตามกฎหมายที่ให้ลูกจ้างจึงได้มาขอคำแนะนำกับฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ว่าควรทำอย่างไร ซึ่งตัวแทนกลุ่มที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้แนะนำให้ลูกจ้างไปทำงานตามปกติ และสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง คือ ค่าชดเชยตามอายุงาน ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน และค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอีก 1 งวดของการจ่ายค่าจ้าง และเงินกรณีว่างงานหากถูกเลิกจ้างจะได้รับ 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน แต่ถ้าเขียนใบลาออกจะได้รับ 30 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

ทั้งนี้ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลูกจ้างทั้ง 2 คนได้เข้าทำงานตามปกติทางนายจ้าง จึงเรียกเข้าไปพบเพื่อสอบถาม ส่วนของลูกจ้างจึงขอให้บริษัทจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพ.ส. 2541หากต้องการที่จะให้ออกจากงาน ซึ่งทางนายจ้างได้เสนอว่า ถ้าลูกจ้างทั้ง 2 คนต้องการให้ทางบริษัทจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทางบริษัทคิดว่าจะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แต่มีข้อเสนอว่าหากลูกจ้างยอมออกจากงานและยอมรับเงินช่วยเหลือที่ทางบริษัทเตรียมให้คือคนละ 3 เดือน พร้อมจ่ายให้เลย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาคนงานทั้ง 2 คน ได้แจ้งกับทางกลุ่มสหภาพฯว่า ทั้ง 2 คน ได้ยินยอมรับเงินช่วยเหลือคนละ 3 เดือน เนื่องจากมองว่า ไม่มีทางเลือกอื่น หากต้องทำงานต่อกับทางบริษัทกลัวจะถูกกลั่นแกล้ง หรือโยกย้ายงานจนทั้ง 2 คนทนทำงานต่อไปไม่ได้ เพราะที่ผ่านมามีลูกจ้างหลายคนที่ถูกให้ออกจากงานหากไม่ออกก็จะโดนกลั่นแกล้ง โยกย้ายจนต้องออกไปเอง และอาจเป็นเพราะไม่รู้สิทธิ ซึ่งคนงานทั้งสองคนได้ขอให้บริษัทออกหนังสือเลิกจ้างตามที่ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่แนะนำ และทางบริษัทก็ยินยอมในการออกหนังสือเลิกจ้างให้กับลูกจ้างทั้ง 2 คน

หมายเหตุ: ค่าจ้างของลูกจ้าง 1 คนตกเดือนละ 13,000 บาท และอีก 1 คน อยู่แผนกดีไซน์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และนายจ้างจ่ายค่าชดเชยที่เรียกว่าเงินช่วยเหลือให้คนละ 3 เดือนเท่านั้น

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่