ลูกจ้างสแตนเล่ย์ถูกปิดงานยาว หลังนายจ้างรับสหภาพใหม่

Untitled-4

ลูกจ้างบริษัทสแตนเล่ย์เวิร์คส์ ถูกนายจ้างปิดงานอ้างไม่เป็นธรรมหลังจากนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนเพื่อขอลดสวัสดิการ และสภาพการจ้างเดิมพร้อมถูกสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เจรจาแทน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 8.10 น. นายจ้างของบริษัทสแตนเล่ย์เวิร์คส์จำกัดประกาศปิดงานลูกจ้างโดยให้เหตุผลว่าลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่ยอมรับข้อตกลงที่บริษัททำกับสหภาพแรงงานใหม่ที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และข้อเรียกร้องสวนของนายจ้างเพื่อขอลดสวัสดิการเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย ใช้วิธีการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทเพื่อขอปรับสภาพการจ้างอยู่บนพื้นฐานแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สหภาพฯเจรจากับนายจ้าง 2 ครั้งและไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดการพิพาทแรงงาน ส่งผลให้สหภาพแรงงานถูกปิดงานจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

นักสื่อสารแรงงานอมตะ เวลโก รายงาน