ลูกจ้างสระบุรีเจอพิษโควิด-19 โรงปูน เปิดสมัครใจลาออก บางแห่งปิดงาน ถึงไม่ต่อสัญญาจ้าง

ปูนซีเมนต์นครหลวง จัดหนักเปิดโครงการสมัครใจลาออก แจงไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจ- บ.รอยัล ปอร์ซเลนปิดงานจ่าย 50% ถึงไม่ต่อสัญญาจ้าง บ.ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ ปิดงานชั่วคราวจ่าย 75%

แหล่งข่าวกล่าวถึง สถานการแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ระบาดว่า วันที่ 16 เมษายน 2563 ทาง ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ.2563 ซึ่งกระทบจริงหรือไม่นั้นไม่ทราบข้อมูล ซึ่งรัฐคงต้องตรวจสอบ โดยการสมัครใจลาออก แทนการเลิกจ้าง ซึ่งตรงนี้แม้บริษัทจะมีการจ่ายเงินที่ใช้คำว่า “หลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ลาออกด้วยความเห็นชอบร่วมกันปี 2563” ซึ่งเป็นเงินค่าชดเชยบวกกับเงินตอบแทนพิเศษ ซึ่งโดยรวมมากกว่าการชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด แต่ในความเป็นจริงคือสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจะใช้ได้ตามประกันสังคม ประกาศกำหนดผลกระทบจากโควิด-19ได้หรือไม่ ด้วยประเภทกิจการ

“หากถามว่างานก่อสร้างในประเทศ และเป็นโครงการของรัฐบาลยังมีการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่หากเป็นการส่งออกก็คงมีผลกระทบเนื่องจากส่งออกไม่ได้ การประกาศปิดเพียงสายการผลิตโรงงาน 1 ก่อน ซึ่งคงต้องจับตาดูว่าจะมีเหตุอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ตอนนี้เป็นการสมัครใจลาออก ยังไม่มีข้อมูลจำนวนคนที่สมัครใจว่ามีมากน้อยเพียงใด และเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการตรวจสอบหรือไม่” แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า เรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ตอนนี้มีหลายบริษัทประกาศปิดกิจการชั่วคราว ที่แจ้งมายังกลุ่มฯเพื่อให้รับรู้สถานการณ์ และตรวจสอบ ซึ่งทางสหภาพ และบริษัทได้มีการปรึกษาหารือกันก่อน เช่น บริษัทไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด แจ้งเรื่องหยุดกิจการชั่วคราวลงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยใช้มาตร 75 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จ่ายค่าจ้างร้อยละ 75 เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน- 10 พฤษภาคม 2563 แต่ประกาศนี้ไม่รวมแผนกโรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค (พาวเวอร์แพลนท์ ยูทิลิตี้ ซิลเลอร์) โดยให้ปฏิบังานตามปกติ ซึ่งนายจ้างอ้างเรื่องตลาดค้าหลักอย่าง อินโดนีเซีย ตุรกี ลดกำลังการผลิตลง ส่วนตลาดหลักในอินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ อยู่ในช่วงปิดประเทศไปจนถึงเดือนเมายน 2563 ซึ่งทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ในตลาดไม่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ เป็นต้น แล้วก็กรณีบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ได้มีการหยุดงานชั่วคราวจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50 ยังมีการไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับคนงานสัญญาจ้างอีก ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มที่นายจ้างเคยเลิกจ้างแล้วเปิดให้สมัครเข้ามาทำงานใหม่ โดยใช้สัญญาจ้างชั่วคราว ซึ่งนายจ้างไม่ต่อสัญญาให้อันนี้ก็กระทบหนัก ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า ทางประกันสังคม หรือภาครัฐกระทรวงแรงงานจะดูแลว่าเป็นผลสืบเนื่องจากโควิด-หรือไม่ ส่วนกิจการที่ไม่มีสหภาพแรงงานยังไม่มีข้อมูล รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งทางกลุ่มฯพยายามดูข้อมูลอยู่ ส่วนบริษัทหรือโรงงานอื่นๆที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ มีเพียง 3 แห่ง เท่าที่ทราบตามสื่อมวลชนรายงานเท่านั้น

ทั้งนี้ ประกาศบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เรื่อง การปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และโครงการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ.2563 ระบุว่า ตามที่เพื่อนพนักงานทุกท่าน ได้ทราบอยู่แล้วว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ จากคำสั่งซื้อปูนซีเมนต์ของลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมาก และคาดว่า ความต้องการปูนซีเมนต์มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องลดกำลังการผลิตลง โดยปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป และจากการปิดสายการผลิตนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องลดกำลังคนในสายการผลิตโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุนทั้งหมด นับจากวันที่ปิดโรงงาน 1 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานของบริษัทฯ และส่วนรวมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเปิดโครงการออกจากงานด้วยการเห็นชอบร่วมกันปี 2563 ให้กับพนักงานโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุน ที่จะสมัครเข้าโครงการนี้เป็นอันดับแรก

หากบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะลดอัตรากำลังคนต่อไป บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานสายการผลิตในกิจการสระบุรีอื่น เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติม ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

1.คุณสมบัติของพนักงาน
1.1 พนักงานประจำของบริษัทฯ กิจการสระบุรี
1.2 อายุพนักงาน: ไม่จำกัด
1.3 ต้องเป็นพนักงานที่ไม่อยู่ในโครงการ Performance lmprovement Program (PIP)

2.การช่วยเหลือ
2.1 ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่ออกจากงาน ซึ่งรวมถึงเงินทุกประเภทที่บริษัทฯ ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานและหรือตามระเบียบบริษัทฯ ตามเอกสารที่แบบมานี้
2.2 ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน นอกเหนือจากในข้อ 2.1 ตามเอกสารที่แนบมานี้
2.3 ได้รับเงินกองทุนสะสมและหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานบวกด้วย ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ รวมทั้งผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยจากกองทุนโดยจ่ายให้เต็ม 100% ไม่คำนึงถึงอายุงาน
2.4 วันพักร้อนที่เหลือเมื่อคำนวณตามอัตราส่วน จะคำนวณจ่ายเป็นเงินให้

หลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ลาออกด้วยความเห็นชอบร่วมกันปี 2563 (ตามตาราง) ดังนี้