ลูกจ้างวีณาโล่ง หลังนายจ้างตกลงเพิ่มสวัสดิการ

ลูกจ้างแทบหมดหวัง จากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปในวันที่ 27 พ.ย. 55 สร.วีณาการ์เม้นได้เจรจาร่วมกับฝ่ายนายจ้างมาเป็นจำนวน 3 ครั้ง ที่สุดก็ตกลงกันได้ด้วยดี แฮบปี้ทั้งสองฝ่าย ทั้งหลายทั้งมวลก็มาจากความร่วมมือคอยให้กำลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกทุกคน
 
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 55  เวลา 17.30 น. นางจรูญรัตน์  แหยมนก ประธานสหภาพแรงงานวีณาการ์เม้น กล่าวว่า จากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปในวันที่ 27 พ.ย. 55 ก็ได้เจรจากันมา 2 ครั้ง ทางฝ่ายนายจ้างก็จะปฎิเสธมาโดยตลอด ขอไปแต่ละข้อก็ไม่ได้ ไม่ให้ ไม่มี หลังจากนั้นก็ได้มาปรึกษาที่ปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดี ที่ปรึกษาก็ได้แนะนำให้ไปเอางบดุลของบริษัทมาดูเพื่อประกอบการเจรจาต่อรองในครั้งนี้ หลังจากนั้นก็มาถึงวันเจรจาอีกครั้งคือวันที่ 27 ธ.ค. 55 ก็ได้เข้าไปเจรจาก็ไม่คิดว่าข้อเรียกร้องที่ขอไปแต่ละข้อนายจ้างเป็นฝ่ายเสนอให้เองทุกข้อ เบี้ยขยัน จากที่เคยได้รับ 135 / ครึ่งเดือน บริษัทจ่ายให้ 200 บาท/ครึ่งเดือน ค่าพาหนะในการเดินทาง จากที่เคยได้รับ 100 บาท/ ครึ่งเดือน บริษัทจ่ายให้ 200 บาท / ครึ่งเดือน เงินปรับค่าจ้างขั้นต่ำบริษัทปรับเพิ่มให้กับพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี เป็นจำนวนเงิน 7 บาท โบนัส บริษัทจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคน 30 วันโดยใช้เงื่อนไขในการจ่ายเหมือนปีที่ผ่านมา

          
นางจรูญรัตน์  แหยมนก  กล่าวต่อว่า  ตนเองและเพื่อที่เป็นผู้แทนเจรจา ได้หมดความหวังแล้วกับข้อเรียกร้องที่ยื่นไป เพราะที่ผ่านมา ได้หยิบยกแม่น้ำทั้งห้ามาประกอบก็ไม่ฟังและไม่ให้อย่างเดียว พอขึ้นไปเจรจาครั้งที่ล่าสุด นายจ้างเสนอให้ตามที่ขอไป ตนเองก็ตกใจนึกว่าผู้แทนบริษัทจะล้อเล่น อยู่ๆก็ร่างข้อตกลงขึ้นมาแล้วนำมาให้ผู้แทนเจรจาอ่าน ก็เป็นอย่างที่บริษัทได้เสนอมา ทั้งนี้ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิก ทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอด ที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงที่คอยให้คำปรึกษาและคอยเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมา
นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน