ลูกจ้างวีณาการ์เมนต์ ! เดินเท้ายืนหนังสือต่อนายอำเภอวิหารแดง

เมื่อวันที่   20   มกราคม    2555    เวลา   10.00   น.   ลูกจ้างบริษัทวีณาการ์เมนต์ได้เดินเท้าจากบริเวณหน้าบริษัทฯ   เพื่อยื่นหนังสือต่อนายพูนสุข   เพียรพิทักษ์   นายอำเภอวิหารแดง     จังหวัดสระบุรี   เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีบริษัทฯ ไม่จ่ายโบนัสประจำปีหลังจากมีการเจรจามาหลายครั้ง  แต่ยังไม่เป็นผล

นางจรูญรัตน์    แหยมนก  ประธานสหภาพแรงงานวีณาการ์เมนต์  กล่าวว่า  หลังจากที่สหภาพแรงงานวีณาการ์เมนต์  ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัทฯ  และได้มีการเจรจาทั้งทวิภาคีและไตรภาคีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการปรับโบนัสประจำปีที่สหภาพได้เรียกร้องโบนัสต่อนายจ้าง  จำนวน  60    วัน แต่นายจ้างให้ได้เพียง   5   วัน    ดังนั้นวันนี้จึงร่วมตัวกันมาเพื่อขอความช่วยเหลือคนงานซึ่งก็คือราษฎรในเขตปกครองของท่านและหวังว่าท่านจะช่วยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ผลเจรจาจบลงด้วยดี    ในการเจรจาในวันนี้

นายพูนสุข   เพียรพิทักษ์    นายอำเภอวิหารแดง  “  วันนี้ได้รับหนังสือจากลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงนายชโลธร    ผาโคตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เข้าร่วมเจรจาด้วยเช่นกัน   และขอให้ลูกจ้างที่ชุมนุมให้ชุมนุมกันอย่างสงบและเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน