ลูกจ้างลุกฮือ ! ภาครัฐลดความสำคัญความปลอดภัย

เมื่อวันที่  28  เมษายน  2554  ที่ผ่านมาทางองค์กรแรงงาน  นักวิชาการ และภาคประชาชน  ได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านกับทางกระทรวงแรงงาน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่  25  ที่กำหนดจัดในวันที่  7 – 9  กรกฎาคม   2554   ณ  ศูนย์ไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ
 
เนื่องจากการจัดงานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวันความปลอดภัยแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่  10  พฤษภาคม  ของทุกปี  และขัดต่อมติคณะรัฐ มนตรี  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2540 ข้อ ( 2 ) คือให้กระทรวงแรงงานจัดงานวันสัปดาห์แห่งชาติให้สอดคล้องกับวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ   คือวันที่ 10  พฤษภาคม  ของทุกปี 
 
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางกลุ่มองค์กรแรงงาน   เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยนักวิชาการและภาคประชาชน  ต่างร่วมกันรวมตัวเพื่อขอคัดค้านการเปลี่ยน แปลงในครั้งนี้  และมีจุดยืนร่วมกันของผู้ใช้แรงงานในทุกระดับ  เพื่อให้วันสำคัญวันแห่งการรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ และเป็นความทรงจำที่โหดร้ายจากการพัฒนาประเทศโดยขาดระบบการรองรับที่ดี และเหมาะสม  ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้  
 
ที่สำคัญเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน  รวมถึงสังคมได้จดจำเหตุการณ์ของการสูญเสียชีวิตของพี่น้องคนงานเคเดอร์ 188  ศพ  ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  10  พฤษภาคมของทุกปี ขึ้นมา
 
ในวันดังกล่าวทางกระทรวงแรงงานต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มาของวันที่  10  พฤษภาค มและมีการวางแผนงานด้านสุขภาพ  ความปลอดภัยในการทำงานที่ชัดเจน  และที่สำคัญต้องเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงานทุกระดับอีกด้วย เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า  อย่าทำให้ความทรงจำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันลบเลือนจางหาย    เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ไม่ต้องมาใส่ใจดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง  และทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นประวัติซ้ำรอยอันโหดร้ายอย่างเคเดอร์อีกเลย
 
กชกร ขยันกิจ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน