ลูกจ้างร้อง! ผอ.ประกันสังคมคนใหม่ หวังได้รับเงินค่าชดเชย

เมื่อวันที่  4  เมษายน  2554  สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  ได้จัดสัมมนาเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ในรอบ  16  ปี ของการบังคับใช้ พ.ร.บ. เงินทดแทน  พ.ศ.  2537 ลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคและประสบอันตรายจากการทำงานในภาคอุตสาหกรรม   ได้รับผลดีหรือผลเสียอย่างไร    สนับสนุนโดยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน   ณ   ห้องราชา   โรงแรมรัตนโกสินทร์   ราชดำเนิน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.ณรงค์   เพชรประเสริฐ   จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย     
 
ในวันดังกล่าวได้มีลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และโรคเนื่องจากการทำงานเข้าร่วมอภิปรายในเรื่องปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิ และผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.เงินทดแทน  พ.ศ. 2537    
 
นางสาวคำใส  ผลทับทิม  เล่าว่า  เธอเป็นชาวจังหวัดยโสธร   ได้เข้ามาทำงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในนิคมแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2554  วันนั้นได้ไปทำงานตามปกติแต่ในวันดังกล่าวนายจ้างได้ให้ลูกจ้างชาวกัมพูชาเข้ามาช่วยทำงานด้วย   ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุขณะที่ตนทำงานอยู่กับเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องบดเนื้อ ในวันดังกล่าวเครื่องดึงถุงมือเข้าไปแต่ตนหยุดเครื่องได้ทัน มือยังเข้าไม่ลึกเท่าไหร่ เพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวกัมพูชาได้เข้ามาช่วยเหลือตน แต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน คนงานกัมพูชาได้กดปุ่มปิด-เปิดเครื่องอยู่หลายครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานและหมุนย้อนกลับ แต่เครื่องกลับดึงมือเข้าไปลึกยิ่งกว่าเดิมอีก จนไม่สามารถเอามือออกได้   ทำให้แพทย์ต้องตัดนิ้วเธอ  3  นิ้ว  เธอต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน  2  เดือนนายจ้างช่วยเหลือจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ขณะที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง  14,000  บาท และในปัจจุบันต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านยังไม่ได้กลับเข้าไปทำงาน  และได้พยายามติดต่อกลับนายจ้างเพื่อ ให้ช่วยเหลือร่วมถึงเงินค่าชดเชยจากกองทุนเงินทดแทนซึ่งตั้งแต่ได้รับอุบัติเหตุนายจ้างเป็นผู้จัดการทุกอย่าง  แต่นายจ้างก็บอกเลื่อนไปเรื่อยๆ 
 
ด้านนางธนพร   เมธาวิกูล  ผู้อำนวยการประกันสังคม  กล่าวว่า  จะรีบดำเนินการช่วยเหลือโดยจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่นางสาว  คำใส เข้าไปรักษาตัว เพื่อทราบรายละเอียดการใช้สิทธิที่นายจ้างแจ้งที่โรงพยาบาล   และหากนายจ้างไม่ส่งใบ  กท. 16 จะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
 
นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน