ลูกจ้างร้องนายจ้างสั่งย้าย เสนอทางเลือกไม่ไปให้ลาออก

ลูกจ้างบริษัท อิงเกรส นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อยุธยา ว่า นายจ้างประกาศจะย้ายโรงงานไปที่จังหวัดระยอง โดยเสนอทางเลือกให้กับลูกจ้าง 2 แนวทาง คือ 1. ให้ลูกจ้างย้ายไปทำงานที่จังหวัดระยอง  2.  ให้พนักงานเขียนใบลาออก ซึ่งมีพนักงานบ้างส่วนได้ลาออกไปบ้างแล้ว เพื่อนำใบผ่านงานที่บริษัทออกให้ไปหางานใหม่ทำ

บริษัท อิงเกรส ตั่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งให้กับบริษัทฮอนด้า ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ทีพนักงานที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 200 คน และ มีพนักงานบางส่วนบริษัทส่งไปทำงานที่จังหวัดระยอง 40 คน โดยมีพนักงานที่ประจำอยู่โรงงานจังหวัดระยองอีกราว 300 คน

พนักงานที่มาร้องทุกข์เล่าว่า นายจ้างชี้แจงให้พนักงานทราบว่า ไปทำงานแค่ชั่วคราว หลังจากนั้นในเดือนมกราคม 2555 นายจ้างจะให้พนักงานย้ายมาประจำที่จังหวัดระยอง และบอกให้พาลูกเมียมาอยู่ด้วย ส่วนพนักงานที่อยุธยาจะให้ย้ายสิ้นเดือนมกราคมนี้

หนึ่งในตัวแทนลูกจ้างเล่าว่า ปัญหาคือ ลูกจ้างส่วนใหญ่มีบ้านอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯ ลูกจ้างบอกอีกว่า พนักงานส่วนใหญ่ทำงานมาหลายปี จึงชื้อบ้านอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลูกเมียก็อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงคิดว่า ถ้าต้องไปทำงานที่จังหวัดระยองจะทำให้ครอบครัวนั้นมีปัญหาได้ “พวกตนก็อยากทำงานที่บริษัทฯต่อไป แต่การที่ต้องย้ายตามไปทำงานถึงจังหวัดระยอง ทำให้ต้องไกลบ้านและครอบครัว และยังต้องมีค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านมีภาระเพิ่มมากขึ้น จึงได้รวมตัวพนักงานยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท เพื่อขอสวัสดิการเพิ่มจากเดิม เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง และโบนัสประจำปี ซึ่งจะมีการนัดเจรจาในวันที่ 26 มกราคม 2555”

                                                                                                นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน