ลูกจ้างร้องถูกนายจ้างละเมิดสิทธิประกันสังคม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 นางสาวเอ (นามสมมุติ) ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เขตอ่อนนุช กรุงเทพฯเล่าว่า เดิมบริษัทฯแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 30 คน ปัจจุบัน เหลือ 10 กว่าคน ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เหตุอาจเป็นเพราะว่า นายจ้างไม่มีการนำเงินสมทบส่งสำนักการประกันสังคม เมื่อตนลาคลอดบุตรพร้อมยื่นขอให้ทางบริษัทดำเนินเรื่องขอรับสิทธิ์การคลอดบุตรแต่ทางบริหารไม่ยอมดำเนินเรื่องให้ ตนจึงไปร้องที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง โดยได้นำสลิปเงินเดือน ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จึงทราบความจริงว่า บริษัทได้หักเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง แต่นำส่งให้ครบทุกเดือน ทั้งยังหักเงินสมทบในอัตราเงินสมทบที่น้อยกว่าเงินเดือนที่ตนได้รับจริงในปัจจุบันด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ได้รับเรื่อง และจะดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบริษัทแห่งนี้ เพื่อให้นางสาว เอ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ เช่นชราภาพต่อไป

เกศแก้ว  ทะเบียนธง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน