ลูกจ้างฟูจิโคคิเฮ!! หลังประธานบริษัทฯ สั่งจ่ายสวัสดิการยุติการเจรจา พ้อ!! อยากให้ลูกจ้างช่วยทำโอที.

เมื่อวันที่  18   ธันวาคม   2555   เวลา  18.00   น  สหภาพแรงงานฟูจิโคคิแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อตกลงสภาพการจ้างซึ่งได้มีการเจรจาครั้งนี้เป็นครั้งที่   4   หลังจากมีการเจรจามาแล้ว  3  ครั้งที่   ณ   บริเวณหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี    ในการเจรจาครั้งนี้มี นายยูทาคะ  นากาคุโบะ   ประธานบริษัทเข้าร่วมเจรจาด้วย    หลังจากครั้งที่แล้วเกิดป่วยกะทันหันและต้องส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันที      ผลการเจรจาในครั้งนี้ได้ยุติลงหลังบริษัทฯ ตกลงจะจ่าย และจัดสวัสดิการต่างๆให้กับลูกจ้างดังนี้
1. บริษัทฯ ตกลงปรับเงินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ   31   บาทตามที่รัฐบาลประกาศให้กับลูกจ้างทุกคน  ในวันที่  1  มกราคม   2556  (  ลูกจ้างที่มีค่าจ้างเกิน   300  บาท  บริษัทฯ ก็ปรับให้ )
2. บริษัทฯ เงินปรับค่าจ้างประจำปี   เกรด  A = 4.5%           เกรด B = 4.2%            เกรด C =  3.9 %
3. บริษัทฯ ตกลงให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
4. บริษัทฯ ตกลงจัดชุดทำงานที่เหมาะสมให้กับลูกจ้างทุกคน
5. บริษัทฯ ตกลงจะสำรวจและจัดรถรับส่งเพิ่มให้กับลูกจ้าง  
6. บริษัทฯ ตกลงจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมปีใหม่เช่นเดิม  และจะให้งบประมาณไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
7. บริษัทฯ ตกลงจัดบร์อดประชาสัมพันธ์เพิ่มให้กับลูกจ้างอี  2  จุด
8. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินความเพียรให้กับลูกจ้างทุกคน ( ไม่ขาด  ลา  มาสาย ) ปีแรกจ่ายให้  1,500  บาท  ปีที่ 2  จ่ายให้  2,000  บาท   ปีที่ 3   จ่ายให้   2,500  บาท   ปีที่  4   จ่ายให้   3,000  บาท   ปีที่  5  จ่ายให้   3,500  บาท     ปีที่ 6   จ่ายให้   4,000  บาท   ปีที่ 7  จ่ายให้   4,500  บาท   ปีที่ 8    จ่ายให้   5,000   บาท   ตั้งปีที่  9  ขึ้นไปจ่ายให้อีก   5,000  บาท   และบริษัทฯ จะจ่ายเงินความเพียรย้อนหลังให้กับลูกจ้างทุกคนตามระยะ
9. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเบี้ยขยันให้กับลูกจ้างทุกคนเดือนละ   600  บาท
10. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างทุกคนดังนี้
A    =    2.3   +  4,000   บาท    เกรด B  =    2.0 +   4,000      เกรด C =  1.8 +  4,000 
ซึ่งนายยูทาคะ  นากาคุโบะ   ประธานบริษัทฯ อยากให้ลูกจ้างทุกคนช่วยกันทำโอที  เพื่อผลิตสินค้าส่งให้ทันตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง   เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่มีการยื่นข้อเรียกร้องลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้ทำโอทีทำให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าไม่ทัน
นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี   รายงาน