ลูกจ้างพานาโซนิคบางพลีเฮรับ 3 เด้งเมษานี้

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กับ 7 จังหวัดนำร่องโดยจะมีการปรับในวันที่ 1 เมษายน 2555 นั้น  ลูกจ้างของพานาโซนิค กลุ่มบางพลีได้รับข่าวดีเมื่อผู้บริหารได้ยืนยันกับผู้แทนเจราจาของสหภาพแรงงานพานาโซนิค แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับขึ้น โดยทั้งสองพิจารณาร่วมกัน และได้ข้อสรุปดังนี้

   การปรับค่าจ้างสูงสุดจะอยู่ที่ 2,550 บาท และต่ำสุดคือ 1 บาท โดยมีเพดานเงินเดือนเป็นตัวกำหนด ทั้งนี้ทางผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ และความเป็นอยู่ของลูกจ้างในกลุ่มที่จะต้องดำเนินชีวิตในช่วงที่สินค้ามีการปรับราคา

  ส่วนการปรับโครงสร้างค่าจ้างประจำปี 2555 ตามที่ผู้แทนเจราจาของสหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทย ได้ยืนข้อปรึกษากับบริษัทไปนั้น ก็ได้ขอสรุปเงินเดือนประจำปี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5  

  และพนักงานจะได้โบนัสผันแปรที่ 1.4 เดือน

ประสิทธิ์  วิจิตรไพบูลย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ รายงาน