ลูกจ้างบริษัทแกแลคซี่ได้เฮรับค่าชดเชยตามกฎหมาย

4

นายจ้างบริษัทแกแลคซี่ฯ ยอมจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หลังลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง เหตุไม่สามารย้ายตามไปทำงานได้

ลูกจ้างบริษัทแกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เข้าพบนางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความแรงงานที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีที่นายจ้างย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดนครปฐมไปจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกจ้างทั้งหมด 19 คนไม่สามารถย้ายตามไปทำงานที่ใหม่ได้ โดยทนายได้ให้ทำหนังสือเพื่อแจ้งเลิกสัญญาจ้างแก้นายจ้าง เพื่อรับค่าชดเชยตามกฎหมาย

5

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ลูกจ้างบริษัทแกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้างตามที่ทนายความของกลุ่มฯให้คำปรึกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพราะเหตุไม่สามารถย้ายบริษัทฯเพื่อไปทำงานแห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรีได้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้เรียกพนักงานทั้ง 10 คน ที่เป็นกลุ่มที่แรกที่บอกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้าง เข้าไปพูดคุยและแจ้งว่า บริษัทยินดีจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งต่อมาได้มีลูกจ้างไปลงชื่อเพิ่มที่จะไม่ย้ายตามไปทำงานแห่งใหม่อีกจำนวน 9 คน

ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2557 บริษัทแกแลคซี่ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมาย เท่ากับเงินค่าชดเชยตามอายุงาน มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับลูกจ้างทั้งหมด 19 คน และบริษัทได้ขอให้พนักงานทั้ง 19 คนช่วยทำงานต่อจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2557 โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ตามอัตราค่าจ้างเดิม ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งพนักงานทั้ง 19 คน ก็ยินดีทำงานต่อตามที่บริษัทต้องการ

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน