ลูกจ้างทีเอ ออโตโมทีฟ เฮได้กลับเข้าทำงาน

20140522_190253

ลูกจ้างบริษัททีเอ ออโตโมทีฟ พาร์ท เฮได้กลับเข้าทำงาหลังเจรจาจบนายจ้างให้รายงานตัว คอตกยังให้รอ เรียกสอบความประพฤติวันละ 2 รอบ หนักให้เขียนรายงานระหว่างถูกปิดงานใครเขียนเร็วจะพิจารณารับกลับทำงานเร็วขึ้น แถมตั้งทนายเตรียมตรวจสอบลายมือชื่อในข้อเรียกร้องว่าเป็นคนเซ็นต์จริงหรือปลอม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยได้เข้ารายงานตัวต่อบริษัททีเอ ออโตโมทีฟ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อกลับเข้าทำงานหลังจากที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีข้อตกลงกันดังนี้

20140522_19073020140522_190659

1. บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2557 จำนวน 1.5 เท่าของเงินเดือนโดยจ่ายครั้งเดียวภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้จำนวนเงินที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

2. บริษัทฯตกลงจ่ายค่าอาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลาให้คนละ 20 บาทต่อวัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

3. สหภาพแรงงานฯตกลงยอมรับการไม่มีการปรับค่าจ้างประจำปี 2557

4. บริษัทฯและสหภาพแรงงานฯตกลงร่วมกันหารือและศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยหารือภายในสิ้นปี 2557

5. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยในระหว่างนี้ทั้งสองฝายตกลงจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอีก

20140516_162323

ทั้งนี้ ล่าสุดวันที่24พ.ค.นายจ้างได้ให้คนงานเข้ารายงานตัวทุกวัน พร้อมทั้งมีการเรียกเข้าไปสอบถามเรื่องลายมือชื่อที่ลงชื่อในข้อเรียกร้องว่าเป็นชื่อของคนงานหรือไม่พร้อมทั้งให้มีการเซ็นต์รายชื่อ เพื่อที่จะนำไปตรวจสอบลายเซ็นว่าเป้นของคนงานจริง หรือมีคนปลอดลายมือชื่อ พร้อมทั้งสอบถามเรื่องการไปร่วมประชุมอบรมสัมมนาที่ไหนหรือไม่ระหว่างที่ถูกนายจ้างปิดงานและชุมนุมอยู่ โดยขณะนี้คนงานต้องรายงานตัววันละ 2 ช่วง คือเช้าก่อนเวลา 09.00 น. และบ่าย 14.00 น.และเรียกให้พนักงานเข้าสอบถามช่วงเช้า 4 คน บ่าย 4-5 คน พร้อมกำชับให้เขียนรายงานช่วงที่มีการชุมนุมอยู่ว่าไปทำอะไรมาบ้างหากเขียนไวก็อาจได้พิจารณากลับเข้าทำงานไวขึ้น โดยจะโทรไปเรียกตัวเพื่อให้กลับเข้าทำงาน

หนึ่งในคนงานเล่าว่า เป็นสภาพเดียวกับที่นายจ้างกระทำช่วงที่มีข้อพิพาทแรงงานคือไม่ให้ทำงานแต่เรียกให้รายงานตัววันละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นความอึดอัดมากเพราะคนงานต้องการที่จะทำงาน เบื่อกับคำถามว่ารักบริษัทหรือไม่ใครวักชวนไปชุมนุม แล้วอีก 3 ปีข้างหน้าจะชุมนุมอีกหรือไม่ ประเด็นรักบริษัท ไม่รักคงไม่อยากกลับเข้าทำงาน ดีใจที่สามารถตกลงกันได้จนร้องไห้ ส่วนเรื่องชุมนุมเป็นอนาคตหากบริษัทดูแลลูกจ้างอย่างดี คุยกันอย่างมีเหตุมีผลก็คงไม่มีการชุมนุมอีกเลยก็ได้ แต่วันนี้รู้สึกอึดอัดกับการที่นายจ้างใช้ทั้งทนายความและผู้บริหารอีกหลายคนที่เรียกเข้าไปสอบสวนเหมือว่ากระทำผิดทั้งที่ควรจะจบตั้งแต่ทำข้อตกลงกันแล้ว รับคนงานกลับเข้าทำงานทุกอย่างก็เป็นปกติ แต่วันนี้นายจ้างทำเหมือนไม่ปกติ คือยังไม่ให้ทำงานให้เพียงรายงานตัวและเรียกสอบ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน