ลูกจ้างงง NTNนิเด็คประกาศปิดกิจการ! พร้อมเปิดโครงการสมัครใจลาออก?

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท นิเด็ค แบริ่ง ระยอง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ประกาศปิดกิจการอย่างถาวร  แต่เปิดโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ  มีการติดประกาศบนบอร์ดของบริษัทฯว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันสำหรับการปิดกิจการอย่างถาวร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2554 เป็นต้นไป พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันจนถึงวันสุดท้ายคือ วันที่ 29 มกราคม 2554 โดยบริษัทฯ จะจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานพร้อมค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน

หลังจากที่เปิดโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และมีพนักงานเข้าโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 816 คน บริษัทฯก็เปิดโครงการลาออกด้วยความสมัครใจขึ้นอีกเป็นครั้งสุดท้ายและอ้างอีกว่า สถานการณ์ของบริษัทฯ ณ วันนี้ ได้มาถึงจุดที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินกิจการได้อีกต่อไป ดังนั้นบริษัทฯมีความจำเป็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะแจ้งให้พนักงานที่ยังไม่ได้เข้าโครงการลาออกด้วยความสมัครใจทุกคนทราบดังนี้ ค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยอัตราระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานบวกเงินช่วยเหลือพิเศษ 45 วัน บริษัทฯจะจ่ายสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่พนักงานในวันที่ 29 มกราคม 2554

นางขันแก้ว  สุโพธิ์ ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน กล่าวว่า ถึงแม้บริษัทฯจะติดประกาศปิดกิจการให้พนักงานรับทราบแต่ในฐานะคนงานคนหนึ่งต้องการให้ผู้บริหารแสดงความจริงใจโดยการออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับปากของผู้บริหารถึงคนงานด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่ติดกระดาษที่บอร์ดเพื่อแจ้งให้คนงานได้รับทราบเท่านั้น และไม่มีการดูแลเอาใจใส่คนท้องหรือคนงานเลย ทั้งที่คนงานทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เคยทำผลกำไรให้กับบริษัทฯ

อดีตคนงาน นิเด็ค คนหนึ่ง ซึ่งเข้าโครงการดังกล่าว กล่าวว่า เธอออกไปหาสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นได้ไปสมัครงานที่ศาลาแดงหน้านิคมฯ มีการตั้งโต๊ะรับสมัครงานของรับเหมาค่าแรง (subcontract)นั้นระบุชัดเจนว่า ไม่รับพนักงานที่มาจาก บริษัท นิเด็ค เปิดโครงการลาออกด้วยความสมัครใจและปิดกิจการแล้วทำไมต้องกีดกันคนงานไม่ให้มีงานทำด้วย วอนผู้มีอำนาจของบ้านเมืองลงมาแก้ปัญหา ให้ได้มีงานทำเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ต่อไปด้วย โปรดอย่ากีดกันคนงานเอ็นทีเอ็นนิเด็ดในการที่จะมีงานทำ โดยที่เราเองก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไหมถึงไม่รับคนงานที่มาจากโรงงานนี้ทำงาน

แรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยองขาดแคลนจริงหรือ?  ทั้งที่นายจ้างหลายกิจการต่างเปิดโครงการสมัครใจลาออก มีจำนวนพนักงานเข้าตามโครงการดังกล่าวมากมายที่ยังไม่มีงานทำ แต่มีการประกาศว่าแรงงานไทยขาดแคลนต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงาน ความจริงแล้วนโยบาย อำนาจ นายทุน ชี้นำให้นำแรงงานข้ามชาติเข้ามา เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดอำนาจการต่อรองของสหภาพแรงงาน เพราะแรงงานข้ามชาติไม่มีการรวมตัวต่อรอง ไม่มีการเรียกร้องต่อรอง ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่เพื่อเอาลัดเอาเปรียบคนงานมากขึ้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่า การละเมิดสิทธิแรงงานกำลังรุนแรงและแรงงานไทยถูกกระทำมากยิ่งขึ้น เปิดช่องทางของกฎหมายให้นายจ้างเอาเปรียบกับลูกจ้าง ซึ่งตนก็สงสัยอยู่ว่ากระทรวงแรงงานเคยคิดแก้ปัญหาเชิงรุกช่วยเหลือลูกจ้างบ้างหรือไม่ นี้คือคำถามทิ้งท้ายของหนึ่งในพนักงานNTNนิเด็ด ที่ยังรอความจริงว่าบริษัทแจ้งปิดกิจการ หรือหวังแค่ล้มสหภาพแรงงาน

อนึ่ง บริษัท NIDEC CORPORATION เป็นบริษัทแม่ที่เป็นอันดับที่ 14 ของโลก  ทั้งนี้ยังมีการขนถ่ายสินค้าภายในบริษัทเหมือนปกติ

อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ระยอง – ชลบุรี รายงาน