ลุยพื้นที่สระบุรี ฉลอง 10ปีสหภาพฯอินโดรามา-ชวนสมาชิกลงชื่อเสนอกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใหม่

ประธานสมานฉันท์ฯลุยพื้นที่สระบุรี ชวนสมาชิกลงลายมือชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ /ร่วมฉลอง 10 ปีสหภาพอินโดรามาฯ จัดใหญ่ ทั้งนายจ้าง สมาชิก ผู้นำแรงงานเข้าร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 9 มิถุนายน 2555 สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ ได้จัดประชุมใหญ่และฉลองครบรอบ 10 การก่อตั้งสหภาพแรงงาน  ที่โรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

นายราจีฟ ชาร์มา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด (บริษัทอินโดรามาเคมิคอล จำกัด) ได้กล่าว ขอบคุณคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ สมาชิกสหภาพแรงงานที่ได้มีการทำงานมุ่งมั่น ทุ่มเทกายใจ ช่วยกันส่งเสริม และพัฒนาบริษัทร่วมกันจนสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะมีการทำงานร่วมกันสร้างเสริมและพัฒนาร่วมกันต่อไป

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่ม ผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง กล่าวว่า วันนี้เมื่อปี 10ที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อการที่ต้องการทำงานสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแรงงานด้วยการฟื้นฟูสหภาพแรงงานขึ้นมาอีกครั้ง ตนดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสหภาพแรงงานแห่งนี้

"วันนี้เมื่อสหภาพแรงงานอินโดรามาฯมีความเข้มแข็งพอที่จะเดินออกไปสู่การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ ทำหน้าที่ที่เข้มแข็งร่วมเป็นกำลังหลักในการทำงานในกลุ่มฯ และมีการพัฒนาตัวเองไม่ได้หยุดด้วยการมีส่วนร่วมทำงานกับขบวนการแรงงานระดับประเทศอย่างคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และประธานสหภาพแรงงาน คุณพรนาราย ทุยยะค่าย ยังได้พยายามศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์มาเป็นทนายความทำงานให้กับขบวนการแรงงานอย่างเข้มแข็ง ตนในฐานะผู้นำแรงงานในกลุ่มฯรู้สึกภูมิใจกับสมาชิกสหภาพแรงงานอินโดรามาฯที่มีผู้นำ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งองค์กรภายใน และยังทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก" บุญสม ทาวิจิตร กล่าว

นายชัยยุทธ์ ชูสกุล ประธานสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(PCFT) กล่าวว่า 10 สหภาพแรงงานอินโดรามาฯ กับการทำงานร่วมกันในฐานะสมาชิกสหพันธ์ฯ ซึ่งประธานสหภาพแรงงานฯได้เข้าไปทำงานในตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์ฯ ทำหน้าที่อย่างหนัก มีความเสียสละ อดทน ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้แรงงาน เช่นขณะนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยล่าลายมือชื่อเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับขบวนการแรงงาน และเคลื่อนไหวให้เกิดการแก้ไขปัญหาแรงงานทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติ

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า การที่สหภาพแรงงานสักแห่งมีการพัฒนา สามารถทำงานมาได้ถึง 10 ปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปัจจุบันแม้ว่าจะมีการตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาจำนวนมาก แต่มีจำนวนน้อยมากที่จะอยู่รอด และได้รับการยอมรับจากนายจ้างเช่นสหภาพแรงงานอินรามาฯ ที่วันนี้มีภาพของฝ่ายบริหารมานั่งเป็นเกียรติให้แก้สหภาพแรงงานในการจัดประชุม เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี เป็นการใช้แรงงานสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างให้บริษัทพัฒนาสู่ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง เพราะจากประสบการณ์ที่ตนเห็นมาหากนายจ้าง กับสหภาพแรงงานมีปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ก็จะทำให้สถานประกอบการไม่สามารถเดินทางพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองได้

"การที่สหภาพแรงงานจะมีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันมาถึง 10 ปี จึงถือเป็นการสนับสนุนจากนายจ้างที่มองการไกลเช่นกัน จึงต้องขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทฯด้วยเช่นกันที่ให้โอกาสสหภาพแรงงานได้ทำงานร่วมกับขบวนการแรงงาน ในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ด้อยโอกาส วันนี้ครบรอบ 10 สหภาพแรงงานอินโดรามาฯ มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนมาก ในเดือนนี้เช่นกันที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจะมีการจัดงาน 10+1 ทศวรรษใหม่คระกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้" นายชาลี ลอยสูงกล่าว

"ในฐานะสมาชิกที่เข้มแข็งของสหภาพแรงงานอินโดรามา และกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯได้ร่วมกันรณรงค์ล่าลายมือชื่อเสนอร่างกฎหมายประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ฉบับประชาชน 14,264 คน ขณะนี้รอการพิจารณาของรัฐสภา ขณะนี้ก็มีการล่าลายมือชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. ซึ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสหภาพแรงงาน และประชาชนอย่างเช่นเคย รวมทั้งขบวนการแรงงานยังมีการผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ98 ว่าด้วยการาคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการเจรจาต่อรอง อันนี้เพื่อให้เพื่อผู้ใช้แรงงานของเราที่ไม่มีสหภาพแรงงานได้มีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับเรา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอขอบคุณสมาชิกสหภาพแรงงาน และฝ่ายบริหารที่ได้ช่วยกันสนับสนุนรักษาและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนขบวนการแรงงานในการทำงานร่วมกันด้วยดี" นายชาลี ลอยสูง กล่าวว่า

นายพรนาราย ทุยยะค่าย ประธานสหภาพแรงงานอินโดรามาฯกล่าวว่า การที่ได้ออกไปทำงานร่วมกับขบวนการแรงงานทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาติได้ก็เพราะการสนับสนุนจากองค์กรภายใน ทั้งสมาชิกฯและผู้บริหารบริษัท วันนี้ได้รับเกียรติจากทั้งผู้บริหารบริษัท ผู้นำแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองครบครอบ 10 ปีสหภาพแรงงานในครั้งนี้ ในฐานะประธานของขอบคุณทุกท่านไว้ ณโอกาสนี้ และมีความยินดีในการทำงานร่วมกับทุกท่าน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน