ลุกฮือประท้วงนายจ้างหลังเลิกจ้างแกนนำ

ลูกจ้างบริษัทยูโรเทคฯ รวมใจฮือประท้วงนายจ้างหลังเลิกจ้างแกนนำ ยื่นข้อเสนอให้รับกลับเข้าทำงาน นายจ้างแจงหลังตั้งตัวแทนไกล่เกลี่ยรับกลับก่อน 4 คน ส่วนที่เหลือหากต้องการกลับให้มาคุยกัน พร้อมตกลงปรับสภาพการจ้างใหม่ทั้งค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ลูกจ้างบริษัทยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่59/8 ม.6 ถนนการไฟฟ้า ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ประท้วงไม่เข้าทำงาน เพื่อให้ทางบริษัทฯ รับแกนนำ 7 คน ที่ถูกบีบให้เขียนใบลาออก กลับเข้าทำงานตามเดิม

ด้านตัวแทนนายจ้างได้ออกมาชี้แจงกับลูกจ้างว่า “ไม่ได้มีการบีบบังคับใดๆ แต่เป็นการเสียสละของแกนนำ เพื่อให้สถานการณ์ภายในบริษัทดีขึ้น เพราะขณะนี้บริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานนั้น บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด และทางตัวแทนเองก็เข้าใจยอมเสียสละ เพื่อที่จะให้ลูกจ้างอื่นได้รับประโยชน์ไปแทน”

ขณะที่ตัวแทนฝ่ายนายจ้างได้ชี้แจงอยู่ มีลูกจ้างคนหนึ่งสอบถามว่า “หากนายจ้างไม่ได้บีบให้ตัวแทนของลูกจ้างออกแล้ว หากตัวแทนต้องการจะกลับมาทำงานทางบริษัทจะรับกลับเข้าทำงานหรือไม่” ซึ่งตัวแทนนายจ้างที่ชี้แจงได้ตอบว่า “ให้เข้ามาคุยกันอีกครั้ง จะรับกลับเข้าทำงานหรือไม่ก็ต้องตกลงกันอีกครั้ง”

เวลาประมาณ 10.30 น. ตัวแทนจากกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกพื้นที่อมตะ-เวลโกร์วได้เข้ามาถามสภาพปัญหา และชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการผละงานให้ลูกจ้างทราบพร้อมทั้งได้ประสานเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทราให้มาช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาข้อพิพาทนี้ จนเวลา13.00น.เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา 2 ท่านได้เข้ามา และได้มีการเจรจากันทั้งฝ่ายลูกจ้างที่ถูกบีบให้ลาออกมา 4 ท่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 1ท่านตัวแทนฝ่ายนายจ้าง 1 ท่านฝ่ายเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 ท่าน

บรรยากาศในการเจรจาช่วงแรกค่อนข้างรุนแรงแต่เจรจาไปสักพักท่าทีฝ่ายลูกจ้างก็เริ่มอ่อนลงโดยฝ่ายนายจ้างยินยอมให้ทางลูกจ้างเฉพาะที่มาแสดงตัว 4 ท่านนี้เท่านั้นกลับเข้าทำงานส่วนคนอื่นๆ ให้มาคุยเป็นรายๆ ไปจากนั้นมีการเจรจาในส่วนของข้อเรียกร้องจนสามารถตกลงกันได้ และจดเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โดยผลการเจรจาปัญหาการพิพาทได้มีการบันทึกโดยเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรามีดังนี้

1. ทางบริษัทฯยินดีรับตัวแทนลูกจ้างทั้ง 4 คน ที่มาเจรจากลับเข้าทำงานตามตำแหน่งหน้าที่เดิมส่วนคนที่เหลือบริษัทฯขอพิจารณาเป็นรายๆไป

2. สำหรับผู้ชุมนุมทั้งหมดบริษัทฯจะไม่เอาผิดฐานละทิ้งหน้าที่และไม่ถือว่าเป็นการขาดงานโดยไม่มีผลต่อการประเมินใดๆ

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนี้

1. บริษัทฯยินยอมจ่ายค่าครองชีพให้พนักงานทุกคน คนละ 40 บาท

2. บริษัทยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานทุกคนตามเกรดการประเมินที่บริษัทฯกำหนดดังนี้
เกรดA ได้รับ 12,000 บาท
เกรดB ได้รับ 10,000 บาท
เกรดC ได้รับ 8,000 บาท

จากนั้นทางตัวแทนลูกจ้าง และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯได้ออกมาชี้แจงข้อตกลงให้สมาชิกรับทราบลูกจ้างทุกคนยินดี และยอมรับข้อตกลงดังกล่าว และรับปากว่า จะกลับเข้าทำงานตามปกติพร้อมทั้งจะร่วมมือกันฟื้นฟูให้บริษัทฯผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน