ร้องแก้ระเบียบประกันสังคม เอื้อผู้ว่างงานในระหว่างตั้งครรภ์

 

ร้องแก้ระเบียบประกันสังคม เอื้อผู้ว่างงานในระหว่างตั้งครรภ์

ข่าว Thai PBS ออกอากศวันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 19.36 น

ระเบียบประกันสังคม ที่กำหนดให้ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดเเทนจากกรณีว่างงาน ต้องไปรายงานตัวทุกเดือน เงื่อนไขนี้กำลังเป็นปัญหาสำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้อต่อการเดินทาง จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเเก้ไขระเบียบใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้สิทธิ์ได้ทุกกลุ่ม

พนักงานโรงงานตัดเย็บชุดชั้นในจังหวัดสระบุรีกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ว่างงานทันทีหลังบริษัทปิดกิจการลงกะทันหันเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลายคนที่กลัวเสียสิทธิการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จึงรีบไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับสำนักงานจังหวัดเพื่อขอใช้สิทธิที่ควรจะได้รับ แต่การขอใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะเงื่อนไขบางข้อของระเบียบประกันสังคมในกรณีว่างงานไม่เอื้อต่อสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะพวกเธอไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกเหมือนเช่นปกติ

   

 

ผู้ว่างงานในระหว่างตั้งครรภ์ : ขึ้นรถมันก็จะลำบากสำหรับคนท้องอยากจะให้แบบว่า 2-3 เดือนไปรายงานตัวครั้งหนึ่ง มันก็จะเป็นความสะดวกสำหรับคนท้องหรือคนพิการที่มีส่วนรวมๆกันอยู่ในโรงงาน

ระเบียบประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ที่ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยกเว้นผู้ประกันตนมาตรา 39 และจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขตามที่ระเบียบกำหนดไว้ เช่น ต้องจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากเป็นผู้ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานพร้อมที่จะทำงานที่จัดหาให้ หรือไม่ปฏิเสธการฝึกงานและได้ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งและเงื่อนไขข้อหลังนี่เองที่ทำให้ผู้ว่างงานที่กำลังตั้งครรภ์ถือเป็นอุปสรรคที่ยากต่อการปฏิบัติ

วิไลวรรณ แซ่เตีย รองปธ.คณะกรรกมารสมานฉันท์แรงงานไทย ยังคนท้องก็หางานไม่ได้คือต้องเอื้อเขาเพราะนายจ้างที่ไหนเขาก็ไม่รับคนท้องหรอก คนอุ้มท้องไปสมัครงานไม่มีทาง แค่เขารู้ว่า 3-4 เดือน ไปตรวจสุขภาพกับมาบอกว่าท้องเขาก็ไม่รับอยู่แล้ว ตั้งแต่เริ่มเลย 3-4 เดือน ถือว่าอยู่ระหว่างกำลังยากลำบาก การเดินทางก็ลำบาก ไม่มีรถรับส่งไปรายงานตัวเราเห็นข้อจำกัดเลย

การกำหนดเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดที่แตกต่างกันของผู้ขอใช้สิทธิ จึงเป็นที่มาของข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานที่ต้องการให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพิจารณาแก้ไขข้อระเบียบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้สิทธิได้ทุกกลุ่ม

วิไลวรรณ แซ่เตีย รองปธ.คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กรณีคนท้องซึ่งสภาพเขาก็ไม่ใช่คนๆเดียวมีคนที่อยู่ในท้องเขาอีกหนึ่งคนที่เขาจะต้องดูแล ถ้าให้เขาเดินทางไปรายงานตัวทุกเดือนมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขา ซึ่งเราควรมีการแก้ไขกฎหมายคือมีการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคนท้อง ไม่จำเป็นต้องไปรายงานจะใช้โทรศัพท์ก็ได้ วิธีการที่จะให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิ

นอกจากนี้ผู้ใช้แรงงานยังต้องการให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากภาครัฐกับภาคประชาชนในการกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองต่างๆ เพราะเชื่อว่าหากการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหามาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในอนาคตกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการต่างๆ จะสามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น