ร้องนายจ้างแจ้งประกันสังคมลาออกงานทำเสียสิทธิ

คนงานโอดนายจ้างส่งไปทำงานไกล ไม่มีรถรับส่ง จนไปไม่ได้ กับแทงเรื่องประกันสังคมว่าลาออก  ทั้งที่ตนไม่ได้ลาออก แล้วไม่แจ้งทำเสียสิทธิประกันว่างงานร้อยละ 50  

คนงานบริษัทนิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ2 จำนวน 7 คน ร้องเรียน ศูนย์ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ที่สาขา ศูนย์เรียนรู้ และส่งเสริมสิทธิแรงงานว่า  จากปัญหาน้ำท่วม โรงงานปิด และย้ายการผลิตไปที่นิเด็ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี และต้องการให้คนงานย้ายไปทำงานด้วย แต่ปัญหาไม่มีสายรถรับส่งถึงที่พักคนงานทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานที่สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานีได้ ต่อมาถูกนายจ้างแทงเรื่องไปที่ประกันสังคมว่า ลาออกจากงานไปแล้ว ทั้งที่คนงานไม่ได้เขียนใบลาออก โดยคนงานทราบเรื่องจากทางสำนักงานประกันสังคมเองว่า นายจ้างแจ้งว่าลาออกจากงานแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 โดยที่นายจ้างไม่ได้ติดต่อหรือแจ้งคนงานเลย ทำให้คนงานต้องเสียสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงานร้อยละ 50 หากนายจ้างเลิกจ้าง ต้องรับสิทธิเงินทดแทนประกันสังคมเพียงร้อยละ30 ซึ่งนายจ้างบริษัทนิเด็ค ได้ย้ายคนงานที่พร้อมไปที่นิเด็ควังน้อย นิเด็คบางกะดี นิเด็ครังสิต ฯลฯ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน