“รุกฆาตองค์การเภสัชกรรม คือ ความหายนะของชาติและประชาชน”

DSC03822 DSC03789

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ร่วมกับ สภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์  ได้จัดเวทีเสวนา “รุกฆาตองค์การเภสัช คือ ความหายนะของชาติและประชาชน” ขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กทม. ในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน มีเวทีอภิปรายและเล่าประวัติความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม กับบทบาทหน้าที่ในการอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ  และส่วนบริเวณด้านนอกห้องเสวนามีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ขับเคลื่อนการต่อสู้ของ สหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม

DSC03829 DSC03784

การเสวนาในครั้งนี้ ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การเภสัชกรรมในขณะนี้ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการผลิตยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนรวมถึงแนวทางการบริหารงานที่ยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรมในภาวะตลาดทุนนิยมเสรี ดำเนินรายการโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

DSC03794 DSC03800

นายระวัย ภู่ผะกา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) ได้พูดถึงปัญหาขององค์การเภสัชกรรม ว่ามีขบวนการทำทำลายความน่าเชื่อถือขององค์การเภสัชกรรมสร้างความอ่อนแอให้เกิดขึ้น ด้วยการให้ข่าวของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ว่ามีการปนเปื้อนและปลอมปน ในยาพาราเซตามอล ที่โรงงานเภสัชกรรมทหารผลิต ซึ่งเป็นโรงงานรับจ้างผลิต และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรม โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ทั้งๆที่รัฐมนตรีต้นสังกัดควรจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ผลสรุปก่อนการให้ข่าวสู่สาธารณะซึ่งในขณะนี้มีเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น เรามองว่าการดำเนินการลักษณะเช่นนี้เป็นการข้ามขั้นตอน เป็นความผิดปกติอย่างยิ่ง มีการแทรกแซงองค์การเภสัชกรรม การเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบที่มีอยู่ รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง ยา สร้างความแตกแยกขององค์กร จนกระทั่งไม่สามารถลงสนามแข่งขันในตลาดเสรีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในอีกสองปีข้างหน้า ผลประโยชน์ของประเทศไทยรวมทั้งประชาชนในชาติที่ควรจะมีองค์กรของรัฐทำหน้าที่ผลิตยาที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรแต่ทำเพื่อประชาชนในชาติสามารถเข้าถึงยาในราคาถูกได้

นายระวัย ภู่ผะกา ยังกล่าวอีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผอ.อภ.ที่ถูกเลิกจ้างและให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆเลย นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานบอร์ด แทนที่จะทำหน้าที่ในการกอบกู้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์การเภสัชกรรมกลับมา แต่กลับไปแก้ตัวแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะไม่มีการแปรรูปองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทำให้องค์การเภสัชกรรมที่มีการเดินหน้ามาตลอดคัดค้านในเรื่องการแปรรูปองค์การเภสัชกรรมและบทบาทการทำหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม จริงๆแล้วการต่อสู้ขององค์การเภสัชกรรมไม่ใช่ว่าเป็นองค์กรเดียวที่ขับเคลื่อนยังมีเครือข่ายมากมาย ยังมีหมอ เภสัชกร ทันตแพทย์ และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบและคณาจารย์ที่ช่วยเราทำหนังสือ 2 เล่มออกมา รวมถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายผู้บริโภคยา เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ภาคเอกชนต่างๆที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การและความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

DSC03802 DSC03808

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ผลิตยา ช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาในราคาที่ถูก รวมทั้งการตรึงราคายา การต่อรองราคาน้ำยาล้างไตให้ถูกลงได้ ทำให้คนจนสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายและราคาไม่แพง อภ.มีหน้าที่ผลิตยากำพร้า คือยาต้นทุนราคาถูกไม่มีผลกำไร มีหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องทำหน้าภารกิจต่างๆเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้น เช่น เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม เกิดประเด็นปัญหาที่เราไม่สามารถเข้าถึงยาได้จึงจำเป็นต้องมาทำ CL ยา ผมถามว่าถ้าคุณทำลายภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชนเพราะต้องมาทำ CL ยา องค์การเภสัชเป็นหน่วยงานทำงานอย่างเป็นระบบมีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานสูง เพราะฉะนั้นองค์การเภสัชกรรมต้องช่วยกันปกป้องโดยรวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมและสวัสดิการของระบบสุขภาพ

สำลี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรามีกลุ่มผลิตยาของประเทศโดยการต่อรองเรื่องยาในการที่จะทำยามีราคาถูก มีคนน้อยมากที่จะสามารถซื้อยาต้านเชื้อไวรัสเองได้ ซึ่งมันมีราคาแพงมาก เมื่อเรามีที่ผลิตยา การที่เรามีหน่วยผลิตยาอย่างน้อยมันจะเพิ่มอำนาจในการต่อรอง การที่องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาเองได้ทำให้เรามียาถูกใช้บริษัทที่เดือดร้อนคือบริษัทข้ามชาติ ระบบอีกอย่างที่ไม่อยากให้มีคือเมื่อไหร่ที่คุณไม่เก็บเงินที่หน่วยบริการมันจะมีการเลือกปฏิบัติ ถ้าใครไม่มีเงินก็จะได้รักษาแบบเดิมซึ่งเราพยายามหลีกเลี่ยงระบบนี้มากที่สุด ก็คือว่าไม่ให้รักษาคนตามเงินแต่ควรไปรักษาตามอาการ ตามโรค การรักษาพยาบาลควรมีมาตรฐานเดียว สุดท้ายอยากให้องค์การเภสัชกรรม ช่วยคุณวิทิต เพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม อยากถามว่า นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์  เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข (สธ.) อยู่หรือไม่

DSC03822 DSC03815

อ.นวลน้อย ตรีรัตน์ นักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประชาชนคนไทยต้องสามารถเข้าถึงยาที่มีราคาถูกเพื่อช่วยลดปัญหาความยากจน ถ้าเราป่วยขึ้นมา คนเจ็บป่วย ไม่จนก็ต้องจน จนได้ ระบบยาต้องมีต้นทุนพอประมาณไม่แพงจนเกินไป และต้องมีการรักษาอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในเรื่องของสวัสดิการสุขภาพที่ดี ควรหยุดเรื่องการคอรัปชั่น เพราะมันจะทำให้ระบบทุนเข้ามาครอบงำโดยบรรษัทผลิตยาข้ามชาติ มันจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยในเรื่องปัจจัยสี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดร..ณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ กล่าวว่า นักธุรกิจส่วนมากอยากเห็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรมากๆ เพื่อให้แปลงสภาพเป็นบริษัทเอกชน เพราะจะนำไปซึ่งการแข่งขันหาผลกำไรมากมายมหาศาล ถ้าแปรรูปได้ พวกคุณก็จะสบายกันทุกคนแต่ประชาชนจะเดือดร้อนที่ไม่สามารถเข้าถึงยาในราคาถูกได้  แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีคุณต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเช่น องค์การเภสัชกรรม การไฟฟ้า การประปา เพราะทุกอย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยทุกคนในการดำรงชีวิต  ปัจจุบันนี้ระบบทุนนิยมเสรีได้แทรกแซงเข้ามากลุ่มพ่อค้าและนักการเมืองที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์จากการทำธุรกิจเป็นหลักไม่คำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติ ผมถือว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเภสัชกรรม ผมขอสนับสนุนการต่อสู้ขององค์การเภสัชกรรมและคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

DSC03862 DSC03865

หลังจากเสร็จการเสวนา สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ขึ้นเวทีกล่าวประกาศเจตนารมณ์ โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เรื่อง อุดมการณ์ จุดยืน สรส.ต่อการรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน ว่าเราจะทำหน้าที่อย่างชื่อสัตย์ในการพิทักษ์ รักษารัฐวิสาหกิจ อันเป็นทรัพย์สินของประชาชนจนถึงที่สุด โดยเฉพาะในวันนี้เป็นประเด็นของการต่อสู้เพื่อปกป้ององค์การเภสัชกรรม จากขบวนการสร้างความอ่อนแอให้เกิดขึ้นกับองค์การ ทำลายชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ในสายตาของประชาชน รวมทั้งสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานองค์การเภสัชกรรม และในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม สรส. ขอความสนับสนุนมายังพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและตัวท่านเอง โดยร่วมกันต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจดำรงอยู่กับสังคมไทยและประชาชนตลอดไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน