รำลึก 1 ปี บัวลอย

PC070153

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกจัดรำลึก 1 ปี การจากไปของบัวลอย (นายจรัญ ก่อมขุนทด) อดีตผู้นำสหภาพแรงงาน เสรีปาลโก้ หวังสืบสานเจตนา

7 ธ.ค. 56 สำนักงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ ตลาดเหมืองทอง ตงบ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้จัดงาน “เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน เจตนา บัวลอย ต่อความก้าวหน้าของกลุ่มสหภาพแรงานภาคตะวันออก” เพื่อรำลึก 1 ปี การจากไปของนายจรัญ ก่อมขุนทด (พี่บัวลอย)

PC070109PC070125

เริ่มด้วยการแสดงดนตรีวงภราดร และนายพรพิชิต ปุริสาร รองประธานสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า การฉายวีดิทัศน์ และเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน เจตนา บัวลอย ต่อความก้าวหน้าของกลุ่มสหภาพแรงานภาคตะวันออก”

พิมพ์บัวลอย 7 ธันวาคม 2556

พิมพ์นี้ชื่อ พิมพ์บัวลอย ผู้คอยคัด
ผ้าโพกมัด ทัดท้า ผู้กล้าหาญ
มือถือไมค์ ใช้ปากป่าว เพื่อคนงาน
ด้วยมือก้าน ผสานสอด ตลอดมา

เพื่อคนงาน ยื้อยืนต้าน ทานนายทุน
อยู่คู่คุณ คู่คนงาน เพื่อทานท้า
ผู้อยู่หลัง จะตามรอย ไม่ลดละ
เจตนา เพื่อประชา เพื่อคนงาน

เพื่อนพี่น้อง ไม่ต้องเอ่ย หากเคยสู้
ต้องเป็นอยู่ อิ่มนอนหลับ จึงขับขาน
พิมพ์บัวลอย คอยขยับ อุดมการณ์
คู่คงมั่น สานส่งต่อ อย่ารอวัน

ใครชนชั้น ผู้กดขี่ ที่เอาเปรียบ
ที่คอยเหยียบ ที่คอยย่ำ กระหน่ำฝัน
ใครกดขี่ ใครต่อสู้ อยู่ทนทาน
ใครขวางกั้น เสรีภาพ ชาวประชา

บัวลอยท้า ตราให้เห็น ผู้เข่นขู่
จึงคอยสู้ ผู้กดขี่ ผู้ตีตรา
สู้เข้าไป อย่าได้ถอย อย่าคอยถ้า
ต้องลุยหน้า เพื่อคนงาน เพื่อการไกล
แด่จรัญ ก่อมขุนทด (บัวลอย)
ด้วยจิตขอคาราวะ

PC070144PC070117

นายยงยุทธ์ เม่นตะเภา เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า รู้สึกผิดหวัง 1 ปีที่บัวลอยจากไปวันนี้มีคนมาร่วมงานน้อยลง เพียงแค่ 1 ปีที่บัวลอยจากไปทำให้เราเสียใจ แต่ไม่อยากให้เสียใจแค่การจากไปเพียงวันเดียว พี่บัวลอยเป็นคนดีที่หายาก หากวันนี้ยังอยู่ขวนการแรงงานภาคตะวันออกคงยังแข็งแกร่งยืนสง่า ทหารที่ดีต้องมองไปข้างหน้า แม้จะมีภารกิจมากมายก็ต้องมาหากยังเห็นความสำคัญกันอยู่
สถานการณ์บ้านเมืองที่ทำให้เกิดความแตกแยก ทั้งเรื่องที่สร้างปัญหา และครั้งนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ที่การเมืองทำให้แรงงานต้องแตกแยกกันอีก

พี่น้องแรงงานต้องรวมกันอย่าทิ้งกันอย่ามองว่านายจ้างเจ๊ง แล้วแรงงานต้องเจ๊งตามด้วย เพราะนายทุนไม่เคยทำตามที่แรงงานเรียกร้อง และไม่เคยไม่เอาเปรียบ แรงงานต้องหนุนช่วยกัน สามัคคีกัน คิดต่างกันไม่เป็นไร

ต้องภูมิใจในการเป็นสหภาพแรงงาน ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้สังคมยอมรับและเข้าใจ

PC070180PC070101

เดิมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแถบภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ปลอดสหภาพแรงงาน มีเพียง 2-3 แห่งเท่านั้น แต่เมื่อมีการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนที่กรอบโกยกำไรแบบไม่มีการแบ่งปันทำให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการริเริ่มของพี่บัวลอยอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือมาตลอด ยุทธศาสตร์การจัดตั้งสหภาพแรงงานขนาดใหญ่อย่างสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า เพื่อเป็นหลักที่เข้มแข็ง และเป็นพี่เลี้ยง เป็นร่มเงาให้กับสหภาพแรงงานที่เกิดใหม่ เพื่อเกาะเกี่ยวรวมกัน เราภูมิใจที่มีสหภาพแรงงาน แล้วเราภูมิใจที่เป็นกรรมการสหภาพแรงงานหรือยัง ใครบ้างที่บอกทางบ้านอย่างภูมิใจว่าเป็นกรรมการ เป็นประธานสหภาพแรงงาน แม้แต่ครอบครัวยังไม่กล้าบอก เพราะภาพของสหภาพแรงงานคือความรุนแรง พวกหัวแข็ง นายจ้างให้ทำงานก็มีบุญคุณแล้ว สังคมบอกอย่างนั้น ครอบครัวก็เข้าใจอย่างนั้น ฉะนั้นเราต้องทำให้เขารู้ว่าสหภาพแรงงานทำหน้าที่มากกว่าการทำงานเพื่อเรียกร้องสิทธิรายได้อย่างเดียว แต่ต้องทำอะไรให้สังคมเห็นด้วย

PC070150PC070155

การทำงานเป็นนักจัดตั้งที่มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่วันนี้ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ ซึ่งก็ไม่ใช่บทบาทเราควรมีการจัดจ้างคนมาทำหน้าที่ตรงนี้ และให้นักจัดตั้งได้ทำหน้าที่เต็มที่ นักจัดตั้งนั้นมีค่าจ้างเล็กน้อยเพื่อทำงาน ซึ่งก็ไม่มั่นคง ฉะนั้นกลุ่มต้องมีงบประมาณในการจัดจ้างเองในอนาคต ซึ่งต้องมีการหารายได้ที่ ที่มั่นคงคือการจัดเก็บค่าบำรุง อย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้ความเสียใจจากการจากไปของพี่บัวลอยเป็นการเสียใจเพียงข้ามคืนแล้วจางหายไป การสืบสานเจตนาบัวลอยคงไม่เกิดผลแน่นอน

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และพื้นที่แหลมฉบัง กล่าวว่า การที่ได้รู้จักกับพี่บัวลอย ได้ร่วมกันต่อสู้ช่วงที่ยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ปี 2549 พี่บัวลอยเข้ามาช่วยอย่างผู้มีประสบการณ์มาก ซึ่งประสบการณ์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่มาก เราต้องช่วยกันลงมือทำ เพื่อสืบสาน เจตนา เช่นความสามัคคี ความเป็นพี่น้องต้องมีมากกว่าความขัดแย้ง เพราะเราคือพี่น้องกัน
การที่เราร่วมกันประกาศปฏิญญาหน้าเมรุ วันที่ต้องเผาร่างพี่บัวลอยไว้ร่วมกันวันนี้ยังไม่เป็นจริง เราต้องร่วมสร้าง ร่วมสานเจตนาพี่บัวลอยให้สำเร็จ ซึ่งต้องมีคนที่ต้องเริ่มต้น ความสามัคคีความเป็นพี่น้องแรงงาน ต้องมีช่วยกัน

นายคมกริช ชินชัยสงค์ ประธานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ กล่าวว่า เวลาที่คนงานมีปัญหาด้านแรงงาน จะต้องไม่ทิ้งกัน พี่บัวลอยได้ปลูกฝังว่า การทำงานต้องมีการวางแผนในการทำงาน และลูกศิษย์ต้องมีครู การทำงานสหภาพแรงงานต้องช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน ช่วยกันร่วมแก้ปัญหา ศึกษาหาต้นเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขร่วมกัน สิ่งที่พี่บัวลอยคอยบอกคอยสอน

นายสุรศักดิ์ อยู่จงดี กลุ่มแรงงานพื้นที่ระยอง ได้ทำงานร่วมกับพี่บัวลอยราว 10 กว่าปี พี่บัวลอยเป็นทั้งพี่และเพื่อนร่วมสู้ เป็นคนที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องแรงงาน เป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา สามารถให้ทั้งข้อคิด และเทคนิคการทำงานสหภาพแรงงานให้ความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆด้านแรงงาน
สิ่งที่ภูมิใจ คือแรงงานภาคตะวันออกมีอาจารย์ที่ชื่อบัวลอยที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมสหภาพแรงงานที่เคยกระจัดกระจายเข้ามารวมกันได้

แม้พี่บัวลอยจะประจำอยู่ในพื้นที่กลุ่มแรงงานบ่อวิน ซึ่งความใกล้ชิด แต่พี่บัวลอยก็ไม่เคยทิ้งให้พื้นที่ระยองต้องโดดเดี่ยว ยังคงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้ตลอดเวลาทำให้ไม่รู้สึกว่าห่างไกลกันเลย

PC070136PC070143

นายไพฑูรย์ บางหลง ได้พบพี่บัวลอยปีเมื่อปี 2544 เข้ามาช่วยเรื่องสหภาพแรงงาน สอนตั้งแต่เริ่มอนุบาลทุกสอนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงาน พี่บัวลอยบอกว่า “ให้เอาใจมาก่อน มาร่วมกันค่อยๆคิดแล้วลงมือทำ เชื่อว่าอุดมการณ์มีจริงมีอยู่ในใจเรา เมื่อมีใจแล้วลงมือทำทุกอย่างก็สำเร็จเอง ทั้งสมอง ความรู้ การเป็นผู้นำก็อย่าเป็นหัวสุนัข หากต้องเป็นหัวสุนัขให้เป็นหางราชสีห์ดีกว่า”
เกิดเป็นคน หากต้องการให้คนอื่นให้เกรียติเรา เราต้องให้เกรียติคนอื่นก่อน และอย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเรา เป็นต้น

เคยสงสัยเหมือนกันว่า พี่บัวลอยเป็นใครทำไมมาช่วยเรา และเขาไม่มีบ้านอยู่หรือ รู้ว่ามีเงินเดือนบ้าง การที่สู้ร่วมกันพี่บัวลอยบอกว่าแรงงานต้องมีสัญลักษณ์ แกให้ผ้าโพกหัวมาก็เก็บติดตัวไว้เตือนใจตลอด สิ่งที่พี่บัวลอยเป็นคืออาจารย์ของพวกเรา เป็นผู้ให้วิชาความรู้หากนำมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์

PC070113PC070112

ในวันต่อมา ทางกลุ่มได้มีการจัดทอดผ้าป่าหางบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ กองทุนช่วยเหลือผู้นำ กองทุนช่วยเหลือสังคม และแบ่งส่วนหนึ่งราวร้อยละ 40 ไว้ซื้อสำนักงานกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมหารายได้ดังกล่าวจัดกันเป็นประจำเกือบทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ครั้งนี้นี้มีผู้สมทบทุนทอดผ้าป่าครั้งเบื้องต้นประมาณ 250,000 บาท ซึ่งยังมีอีกหลายสหภาพที่กำลังรวบรวมมาส่งมอบให้อีก

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน