รายการเวทีสาธารณะ ตอน 20 ปี บันทึกแรงงานไทย

เวทีสาธารณะ

17 ตุลาคม 2556 เป็นวันครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้และเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงานที่หาได้ต่ำต้อนด้อยค่า ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแรงงานไทยตั้งแต่ยุคแรงงานเกณฑ์ไพร่-ทาส จนถึงแรงงานยุคปัจจุบัน 
การเสวนาในรายการเวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอน “20 ปี บันทึกแรงงานไทย” ในบริเวณโรงงานรถไฟมักกะสัน ผู้ร่วมรายการทุกคนต่างก็พูดไปในแนวทางเดียวกันว่าผู้ใช้แรงงานจะต้องสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยให้คงอยู่และคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของแรงงานไทย เพราะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวของผู้ใช้แรงงาน พิพิธภัณฑ์ฯจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยองค์กรแรงงานต่างๆ ในการเป็นแรงหนุนอย่างจริงจังต่อไป