รับประกันสังคมล้านรายเข้า กอช.

รับประกันสังคมเข้า กอช.

(คลิกขยายภาพอ่านเนื้อหา)

คลังถกรองนายกฯเร่งกอช. คาดรับโอนสมาชิกประกันสังคมล้านราย

http://www.naewna.com/business

วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เตรียมเข้าหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อเดินหน้าเสนอแผนดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการบางส่วนแล้ว เพราะกฎหมายมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว โดยเบื้องต้นได้หารือกับนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ซึ่งได้สั่งการให้หารือกับรองนายกฯเพื่อเร่งดำเนินการเรื่องนี้

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่า กองทุนประกันสังคม จะมีการยกเลิกการรับสมาชิกกองทุนตามมาตรา 40 และโอน สมาชิกที่มีอยู่กว่า 1 ล้านราย มาไว้ที่ กอช. ทั้งหมด เนื่องจากต้องการให้กระทรวงการคลังดูแลรายได้คนหลังเกษียณ ทั้งบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ บำเหน็จของราชการผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากกว่า

สำหรับการดำเนินงานของ กอช. สามารถดำเนินการได้ทันที เพราะที่ผ่านมาได้รับงบจัดสรรจากงบประมาณ 500 ล้านบาท จากที่ขอไป 1,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้มีการลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์ไปบางส่วน 50-60 ล้านบาท ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งดำเนินการอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีเลขาธิการ กอช. เนื่องจากต้องยกเลิกการสรรหา เพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้มีนโยบายยุบ กอช.

นายกฤษฎา กล่าวว่า กอช. ตั้งเป้ารับสมาชิกให้ได้ 20 ล้านราย จากแหล่งงานนอกระบบทั้งหมดประมาณ 35 ล้านราย ซึ่งในระยะยาวต้องการให้แรงงานนอกระบบทุกคนเข้ามาอยู่ในกองทุน กอช. เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของชีวิตได้ส่วนหนึ่งหลังเกษียณชีวิตทำงานไปแล้ว คาดว่าหลังจากได้นโยบายจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ก็จะเร่งสรรหาเลขาธิการ กอช. หาสำนักงานและรับพนักงานเพิ่ม เพื่อเปิดรับสมาชิกให้ได้ภายในต้นปีหน้า

สำหรับ กอช. เป็นกองทุนภาคสมัครใจให้กับแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม โดยแรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปจ่ายเงินสมทบขั้นต่ำ 50 บาท- 13,250 บาทต่อปี โดยรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้ 50-100 บาท ตามอายุของสมาชิก หากสมาชิกอายุมากรัฐบาลก็จะสมทบให้มาก

นอกจากนี้ยังมีการประเมินกันว่า หากเป็นสมาชิก กอช. ตั้งแต่อายุ 15 ปี และจ่ายเงินสะสมเป็นประจำทุกปีในอัตราสูงๆ ถึง
เกษียณอายุ 60 ปี จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน 6,000-8,000 บาท ไม่รวมกับเบี้ยคนชราที่รัฐบาลจ่ายให้ 800-1,000 บาททุกเดือน