รัฐวิสาหกิจแถลง ป้องนักสู้เพื่อสิทธิแรงงาน-สิทธิมนุษยชน

ข้ามชาติสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ออกแถลงเรื่อง ร่วมปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงาน และ สิทธิมนุษยชนกรณีนายอานดี้ ฮอลล์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) มีองค์กรสมาชิกที่เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเอกชน และลูกจ้างของรัฐ จานวน 45 สหภาพแรงงาน มีสมาชิก200,000 คน สรส.ได้ให้ความสาคัญอย่างมากต่อการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ทั้งในประเทศและสากล ปัจจุบันการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลยิ่งทั้งผู้นาแรงงาน สหภาพแรงงานรวมทั้งแรงงานข้ามชาติซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในประเทศไทย สรส.ได้พยายามอย่างมากในการต่อสู้กับการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน แต่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิได้มีการพัฒนาทั้งเนื้อหาและรูปแบบ อย่างน่าวิตกกังวลยิ่งการดาเนินคดีต่อนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติกรณีของนายอานดี้ ฮอลล์ ซึ่งได้รณรงค์

เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติร่วมกับ สรส.มานานนับสิบปีและนายฮานดี้ ฮอลล์เป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของ สรส.การได้ทางานร่วมกันเห็นว่านายอานดี้ ฮอลล์เป็นคนที่จริงจังต่อการทางาน ตรงไปตรงมา เกาะติดสถานการณ์และประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้สถานประกอบการนายจ้างที่คุ้นเคยกับการจ้างแรงงานแบบเลี่ยงกฎหมายเกิดความไม่พอใจ

อย่างไรก็ตามการรณรงค์เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติของนายอานดี้ ฮอลล์เป็นการรณรงค์อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาไม่มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายต่อใครอย่างมีเป้าหมายสิ่งที่ทาไปก็เพียงเพื่อสิทธิของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติจะได้รับการใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงสายตาของนานาชาติจะได้ลดระดับการจับตามองประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายทั้งรัฐบาล นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานข้ามชาติเอง ซึ่งก่อนหน้านี้นายอานดี้ ฮอลล์ ร่วมกับ สรส.และ เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ได้รณรงค์การละเมิดสิทธิแรงงานต่อสถานประกอบการหลายๆ แห่งแต่ก็ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้นๆในการคลี่คลายการละเมิดสิทธิแรงงานไปในระดับที่น่าพอใจ

แต่น่าเสียดายที่การทางานเพียงเพื่อต้องการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติที่ทามาอย่างต่อเนื่องของนายอานดี้ ฮอลล์ได้ถูกบริษัทบริษัทเนเชอรัล ฟรุต ผลิตสินค้าเกี่ยวกับน้าและผลไม้กระป๋อง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแนทกรุ๊ป ฟ้องดาเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย 300 ล้านบาท สาเหตุมาจากนายอานดี้ ฮอลล์ได้ทางานวิจัยให้กับ องค์กรที่ชื่อ Finnwatch ซึ่งเป็นองค์กรที่ทางานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีหลายสถานประกอบการณ์ ที่เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าล่งไปจาหน่ายยังประเทศฟินแลนด์ บริษัทเหล่านั้นต้องเป็นสถานประกอบการณ์ที่ต้องไม่มีการละเมิดสิทธิแรงงานและสภาพแวดล้อในการทางานต้องสะอาดและปลอดภัย

สรส.มีความกังวลอย่างมากต่อการดำเนินคดีต่อนายอานดี้ ฮอลล์ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เกิดผลดีอันใดเลยต่อสถานประกอบการดังกล่าวและจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งสินค้าไปยังยุโรปและภูมิภาคอื่น และจะทาภาพพจน์ของประเทศเสียหายและตกต่าจากสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงาน การค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในประเภทเฝ้าจับตามองอย่างเข้มข้นอยู่แล้วจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีก

สรส. ในฐานะสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานนานาชาติ (ITUC) เราได้ส่งจดหมายถึง ITUC เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีคุณอานดี้ ฮอลล์แล้ว สรส.จะใช้ความพยายามในทุกวิถีทางเพื่อปกป้องนายอานดี้ ฮอลล์และรณรงค์เพื่อสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชนของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศและสากลและมีข้อเสนอดังนี้

1.  ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารบริษัทเนเชอรัล ฟรุต ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและขอให้ยุติการดาเนินคดีกับนายอานดี้ ฮอลล์และหันมาสร้างกลไกในการพัฒนาสิทธิแรงงานให้ดีขึ้น

2.  ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเข้ามาคลี่คลายในกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไป

3.  ขอให้เพื่อนสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน นักสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน ทั้งในประเทศและสากลร่วมกันรณรงค์ตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ด้วยความเชื่อมั่นในความสมานฉันท์

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)

3 เมษายน 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

  • · นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. 086-336-1110