รัฐบาลปู ดับ ความหวังลูกจ้างอยุธยา เตรียมทวงค่าจ้าง

แรงงานอยุธยา จัดรณรงค์สอบถามแรงงานพื้นที่ วันนี้ ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจน กรณีรัฐบาลเบี้ยวไม่ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ชวนกันลุยกรุงวันที่ 12 กันยายนนี้ 

หลังจาก คุณ  ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยลูกจ้างทั่วประเทศก็ได้แต่ตั่งหน้าตั่งตารอการประกาศนโยบายของรัฐบาล  แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างมากกับนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ แต่รัฐบาลเสนอการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนำร่องแค่ 7 จังหวัด ที่เหลือปรับ 40%จากค่าแรงเดิม

จึงเป็นประเด็นในการประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 6 กันยายน 2554 นาย อุดม ไกรยราช ประธานกลุ่มแสดงความคิดเห็นกับการประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลที่ผิดจากการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งว่าตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่วันละ 191 บาทต่อวันซึ่งเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันถ้าในสถานประกอบการที่ใดไม่มี OT. (งานล่วงเวลา) ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นก็ต้องรับภาระอย่างหนักและมองไม่เห็นอนาคต แต่รัฐบาลก็มาดับความหวังของลูกจ้างอีก 70 กว่าจังหวัดที่จะมีหวังที่จะลืมตาอ้าปากบ้าง นัดร่วมกันรณรงค์ถามพี่น้องแรงงานในพื้นที่ในวันที่ 8 กันยายน 2554 หลังเลิกงาน

  นาย  สมเกียรติ  ลอยโต   รองประธานกลุ่มฯ จึงเสนอว่า น่าจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแรงงานทั่วประเทศ ในที่ประชุมจึงมีมติว่า วันที่  12 กันยายน 2554 เวลา  11:00 น. จะออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าไปกระทรวงแรงงานจึงให้ทางผู้นำแรงงานที่มาประชุมบอกสมาชิกให้ไปช่วยกันแสดงพลังและบอกถึงความเดือดรัอนต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

จำลอง  ชะบำรุง  สื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน