ระดมทุนวันแม่สร้างความเข้มแข็งองค์กรแรงงาน

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   จังหวัดนครปฐม  ระดมทุนจัดนำเที่ยว  จังหวัดสมุทรสงคราม    วันที่  12  สิงหาคม  2554  ทำบุญไหว้พระ  วัดเกตุง  วัดศรัทธาธรรม วัดเพชรสมุทร( หลวงพ่อบ้านแหลม )  แวะเที่ยวดอนหอยหลอด  และชมตลาดน้ำอัมพวา

นางสาวสงวน  ขุนทรง  ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  กล่าวต้อนรับลูกทัวร์ ว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันแม่  ทุกคนได้มาเที่ยวกับครอบครัวได้มาทำบุญร่วมกันและขอให้ทุกคนมีความสุข

นางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย    ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดนำเที่ยว เป็นการจัดหาทุนเพื่อนำไว้เป็นกองทุนในการทำกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ และการขับเคลื่อนในประเด็นปัญหาของผู้ใช้แรงงาน เช่น กรณีค่าจ้าง 300 บาท   คนงานอยู่ได้จริงหรือ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย   ประเด็น พ.ร.บ. ประกันสังคม ที่ขบวนการแรงงานยังต้องติดตาม ในการจัดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบรรเทาผลกระทบอับสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ( ศูนย์จัดการวิกฤติเศรษฐกิจ )  โดยมูลนิธิเอเชียเป็นองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุน

 

                                                                                ดาวเรือง  ชานก  นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่