รองอธิบดีรับนั่งหัวโต๊ะลงพื้นที่ปรับความเข้าใจ! หลังคนงานบุกกระทรวง – ไล่ สสค.สระบุรี!!

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง (ก.ส.ค.) นำโดย นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง พร้อมด้วยประธานและผู้แทนองค์กรสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯสระบุรี จำนวน 17 สหภาพแรงงาน ได้เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีที่กลุ่มฯได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีและคัดค้านการแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยไม่มีผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง โดยมีนายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดี นายสุวิทย์ สุมาลา ผอ.สำนักแรงงานสัมพันธ์ และข้าราชการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 8 คนให้การต้อนรับและร่วมประชุม
นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง เปิดเผยว่า ที่มาในวันนี้ก็เพื่อติดตามการแก้ปัญหากรณีที่กลุ่มฯได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีและคัดค้านการแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินการประกวด สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 55 และขอให้มีคำสั่งย้ายนายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องถึงกระทรวง แต่เนื่องจากภายในจังหวัดเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และการกระทำของนายนรินทร์ สสค.สระบุรีในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นครั้งที่  3 แล้วที่เกิดปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเพื่อให้ผ่านพ้นไปเท่านั้น ถ้ายังขืนให้นายนรินทร์ เป็นสวัสดิการฯสระบุรีอยู่ ทางกลุ่มฯก็คงจะรับไม่ได้ และคงไม่ทำงานด้วยแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯในปีนี้ ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง-นายจ้างและไม่มีผู้แทนกลุ่มฯเข้าเป็นคณะทำงานด้วยนั้น ดังนั้นทางกลุ่มฯก็คงจะต้องมีการคัดค้านอย่างถึงที่สุด และจะเข้าคัดค้านในวันที่มีการมอบรางวัลที่ส่วนกลางด้วย เพราะการได้มาขององค์ประกอบของคณะตรวจประเมินนั้นไม่ชอบ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประกวด สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
 “หากดูจากการทำงานของนายนรินทร์ บุญพร้อมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเศษนั้น จะเห็นว่าไม่มีวิสัยทัศน์ด้านแรงงานสัมพันธ์เลย และปัญหาในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นซ้ำๆถึง 3 ครั้ง ซึ่งถ้าหากเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนนั้นก็คงจะมีการเลิกจ้างไปแล้วเพราะถือว่าเป็นการผิดซ้ำคำเตือน ดังนั้นการที่จะรอให้ถึงฤดูโยกย้ายตามปกตินั้นกลุ่มฯคิดว่าคงเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป จึงขอให้กรมฯพิจารณาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเร็ววันเพื่อให้เกิดความสงบสุขของคนงานสระบุรี ซึ่งถ้าหากยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง กลุ่มฯก็คงจะต้องมีการเคลื่อนไหวต่อไป” นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย ประธานสหภาพแรงงานอินโด-รามาเคมีคอลล์ กล่าว
 
นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ท่านอธิบดีอาทิตย์ อิสโม ติดราชการ จึงไม่สามารถมาพบกับทุกท่านได้แต่ได้มอบหมายให้ผม มาเป็นผู้แทนเพื่อหาทางออกร่วมกัน และเรื่องที่ร้องเรียนมานั้นทางกรมฯก็จะรับไว้พิจารณา ซึ่งการที่กรมฯจะแต่งตั้งใครไปทำงานในจังหวัดต่างๆนั้นก็จะดูที่ความเหมาะสม และเมื่อทำงานผ่านไประยะหนึ่งก็จะมีการวิเคราะห์และประเมินผลถึงประสิทธิภาพการทำงานว่ามีเสียงสะท้อนจากลูกค้าหรือเครือข่ายองค์กรต่างๆหรือไม่ รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกทีมว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ในระดับใด ซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯได้ตั้งไว้ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้น สำหรับการโยกย้ายนั้น ตามระเบียบก็คงจะย้ายทันทีเลยไม่ได้ โดยวิธีปฏิบัติก็จะมีการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม แต่วันนี้ก็มีความยินดีที่จะรับข้อมูลที่ทุกท่านได้สะท้อนการทำงานของนายนรินทร์ บุญพร้อมให้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลทางตรง และทางกรมฯก็จะนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการประเมินผลงานด้วยและถือว่าเป็นข้อมูลประกอบที่สำคัญ
 
ภายหลังการประชุมหารือกันกว่าหนึ่งชั่วโมง นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีฯ รับปากว่าจะลงพื้นที่และนั่งหัวโต๊ะเพื่อมอบนโยบายให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ภายใน  2 สัปดาห์นี้ โดยจะทำหนังสือถึง
สหภาพแรงงานทุกองค์กรที่สังกัดกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเข้าร่วมฟังและหารือทางออกในการทำงานร่วมกันต่อไป
นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่ สระบุรี รายงาน