รวมพลังจัดโบว์ลิ่งการกุศล จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดโบว์ลิ่งการกุศลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556  ณ เอส เอฟ สไตรค์ โบว์ล  (SF STRIKE BOWL) ชั้น 7 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแรงงานไทย ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาศึกษาเยี่ยมชมอยู่เสมอๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและองค์กรแรงงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาโดยตลอด

ประธานเปิดงาน กล่าวเปิด

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยกล่าวว่า การจัดโบว์ลิ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เคยร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งหาทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานมาแล้วเมื่อช่วงแรกก่อตั้ง การจัดโบว์ลิ่งนั้นก็เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงาน เพราะพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เก็บเงิน

นายอนุสรณ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าวันนี้เป็นวันหยุดที่แรงงานมาร่วมกันในการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการทำงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นการร่วมแสดงพลังในการเข้าร่วมการออกทั้งแรงออกทั้งเงินเพื่อสร้างความสามัคคีในขบวนการแรงงานด้วย นอกเหนือจากการออกกำลังกาย

ตัดลิบบื้น มอบของที่ระลึก

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้เปิดมาตั้งแต่ปี 2536 เปิดมาเกือบ 20 ปี แต่ก็ยังมีคนรู้จักอยู่น้อยมาก อย่างนั้นผู้ใช้แรงงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมเข้าใจและรู้จักพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยให้มากกว่านี้ และควรต้องเห็นคุณค่าความสำคัญช่วยกันดูแลร่วมกัน เช่นวันนี้ที่ทุกคนมาทำประโยชน์ในการมาร่วมงานโบว์ลิ่งหารายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ฯ การแข่งขันกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะก็สามารถสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่มวลพี่น้องแรงงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วย

คู่ชิง โยน1

หลังจบการแข่งขัน นายอนุสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ได้เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิซการแข่งขัน ซึ่งแบ่งเกมซ์การแข่งขันเป็น 2 รอบ ผู้ได้รับรางวัลประกอบถ้วยชนะเลิศประเภททีม ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ทีมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจออมสินแห่งประเทศไทย  รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมอันดับ1 จากนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการประปานครหลวงพร้อมเงิน 3,000 บาท ได้แก่ทีม SAT และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมรับถ้วยจาก นายทวีป กาญจนวงศ์  ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมเงิน 1,000 บาทได้แก่ทีมฉลามชล และรางวัลรองอันดับสุดท้ายคือรางวัลบู้บี้ ได้แก่ทีมสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสุงสุดชาย ได้แก่ตัวแทนจากสหภาพแรงงานบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นถ้วยจากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลชนะเลิศสูงสุดหญิงได้แก่ทีมจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชาน) ถ้วยรางวัลจากพลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร รวมทั้มีถ้วยรางวัลเกียรติจากผู้ที่ให้การสนับสนุนอีกมากมาย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

 รางวัลบู้บี้ มืออาชีพ   รางวัลชนะเลิศ ภาพหมู่