รวมข่าว 20 ปีโศกนาฏกรรมเคเดอร์ คร่าชีวิตคนงาน 188 ราย

Untitled-1

รำลึก 20 ปีไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ ชี้ยังขาดการชดเชย-ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

(10 พ.ค.56) สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 11 องค์กรพันธมิตร จัดเวทีสาธารณะเรื่อง  บทเรียน 20 ปี โศกนาฎกรรมเคเดอร์: กับคุณภาพชีวิตของคนทำงาน ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ภายในงาน มีการยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม และตึกถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 188 ศพ บาดเจ็บ 469 ราย เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2536

รัศมี ศุภเอม อดีตคนงานเคเดอร์ ซึ่งปัจจุบันรับราชการนิติกรเทศบาล เล่าว่า ขณะเกิดเหตุ ยังเรียนอยู่นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง ปี 2 ตอนนั้นหนีด้วยการกระโดดลงมา ส่งผลให้กระดูกสันหลังหัก ขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ หลังกายภาพบำบัดประมาณ 1 ปี จึงเริ่มเดินได้บ้าง ช่วงนั้นก็หยุดเรียนไปหลายปี เพราะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ก่อนจะกลับไปเรียนอีกครั้งในปี 43

รัศมี เล่าว่า ในช่วงสิบปีแรก มีการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แต่ค่ารถต้องหาเอง ส่วนประกันสังคม มีการจ่ายให้ปีเดียว ทั้งนี้ เธอถูกวินิจฉัยว่าพิการระดับ 4 ไม่ได้ทุพพลภาพ จึงไม่มีเงินช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เธอรับราชการ จึงมีสิทธิเบิกค่ารักษาได้ แต่ถามว่า ในรายที่ไม่ได้ทำงาน จะมีประกันสังคมหรือค่ารักษาพยาบาลจากไหน จึงอยากให้มีการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการการรักษาต่อเนื่องด้วย

Untitled-2

ด้านวรวิทย์ เจริญเลิศ ที่ปรึกษาสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ กล่าวว่า แม้หลังเกิดโศกนาฏกรรมเคเดอร์ จะมีการต่อสู้จนเกิดเครือข่ายในระดับภูมิภาคและสากลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ซึ่งได้มาบางส่วน เช่น ค่าชดเชยนอกเหนือกฎหมาย และค่าเลี้ยงดูบุตรระหว่างศึกษา เช่น กรณีเคเดอร์ โรงงานลำไยระเบิด แต่สิ่งที่ยังขาดไปคือ กฎหมายอาชญากรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่จะสามารถนำตัวนายทุนที่กระทำผิดมารับโทษในประเทศ การแก้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนโดยเฉพาะบทลงโทษผู้กระทำการละเมิดที่มีโทษหนักขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง การชดเชยการสูญเสียรายได้ตลอดชีวิตเพื่อความมั่นคงของครอบครัวคนงานที่เสียชีวิต ให้กองทุนเงินทดแทนมีบทบาทมากขึ้นในการทำงานเชิงป้องกัน รวมทั้งรัฐบาลต้องมีนโยบายระยะยาวในการจัดสวัสดิการเพื่อฟื้นฟูคนงานและครอบครัวผู้ถูกกระทบให้มีความมั่นคงในชีวิต

นอกจากนี้ วรวิทย์ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า 20 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการออกกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน แต่ยังมีช่องว่างระหว่างกฎหมายกับความเป็นจริงในสังคม เช่น ในสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานภายใต้กองทุนเงินทดแทน สิ่งที่ไม่ปรากฏคือ จำนวนคนที่ป่วยด้วยโรคจากการทำงานโดยเฉพาะการทำงานที่สัมผัสสารเคมี ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นหิน ฯลฯ ปีหนึ่งๆ ไม่ถึง 50 คน บางปีไม่มีเลย ทั้งที่ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมเคมีมา 30 ปีแล้ว น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนป่วยปรากฏ ซึ่งอาจเป็นเพราะคนงานไม่ทราบว่าตัวเองป่วย คนงานมีอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน และถูกส่งไปใช้สิทธิประกันสังคม หรือหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจากการทำงาน แต่กลับไม่ได้รับการรับรองการเจ็บป่วยจากคณะกรรมการแพทย์ของกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น

เคเดอร์1

และแม้จะมีความพยายามในส่วนของภาคราชการเพื่อให้เกิดโครงสร้างของการทำงานเชิงป้องกัน เช่น มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ในโรงงาน แต่ก็ไม่ให้อำนาจที่จะเข้าไปจัดการกับความปลอดภัยในโรงงานอย่างแท้จริง โดยในส่วนของ คปอ. ยังเปิดโอกาสให้นายจ้างเข้าไปมีบทบาทและอิทธิพลสูงในการกำหนดการทำงานของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะโรงงานที่ไม่มีสหภาพแรงงานด้วย

วรวิทย์ กล่าวถึงการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย ซึ่งจะเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยว่า ผู้ใช้แรงงานยังตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระในการทำงานของสถาบันดังกล่าว โดยเฉพาะโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารที่ไม่ได้มาจากการสรรหา การไม่ให้อำนาจสถาบันฯ ในการเข้าไปทำการศึกษา หาข้อมูลความไม่ปลอดภัยในการทำงานในโรงงาน ไม่มีการรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผู้ใช้แรงงาน องค์กรผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ ควรรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น (เว็บไซต์ ประชาไท)

รำลึก 20 ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ ไทย จัดเวทีสาธารณะ “บทเรียน 20 ปี โศกนาฎกรรมเคเดอร์”  พร้อมทวงถามความคืบหน้า การจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

ตัวแทนสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดเวทีสาธารณะ “บทเรียน 20 ปี โศกนาฎกรรมเคเดอร์” เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ   หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมเคเดอร์  หรือ เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา ของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ที่ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต188 ราย  มีผู้บาดเจ็บเกือบ 500 คน และมีเด็กกำพร้าเกือบ 50 คน

และในเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรี   ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 25540 เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  ที่เกิดขึ้นจากการละเลยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

ด้านประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน  เร่งจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยให้เร็วที่สุด หลังพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ออกมา 2 ปีแล้ว แต่รูปแบบสถาบันความปลอดภัยยังไม่ชัดเจน

และในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ เครือข่ายแรงงาน และญาติผู้เสียชีวิต เตรียมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว  ที่วัดอ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม (Voice TV)

P5080084สถาบัน

20 ปีโศกนาฏกรรมเคเดอร์ คร่าชีวิตคนงาน 188 ราย 

ครบรอบ 20 ปีโศกนาฏกรรมเคเดอร์ เครือข่ายแห่งเอเชียเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม หรือ แอนโรฟ จึงจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาที่จังหวัดนครปฐม ที่ส่งผลให้คนงาน เสียชีวิตไป 188 ราย

การประชุมเครือข่ายแห่งเอเชียเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม หรือ แอนโรฟ มีสมาชิกจาก 14 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ,จีน,อินเดีย,บังกลาเทศ และประเทศไทย โดยในปีนี้จัดการประชุมที่ไทย ในวาระครบรอบ 20 ปี โศกนาฎกรรมเคเดอร์

หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา ของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขณะที่คนงานกำลังทำงานเกิดเพลิงไหม้จนทำให้คนงานวิ่งหนีตาย แต่เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตัวอาคารถล่ม คร่าชีวิตคนงาน 188 คน มีผู้บาดเจ็บเกือบ 500 คน และมีเด็กกำพร้าเกือบ 50 คน ซึ่งผลการสืบสวนระบุว่าเกิดจากความประมาทของพนักงาน ความไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและโครงสร้างของโรงงาน

จากการเคลื่อนไหวของคนงาน ทำให้ในปี 2540 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่เกิดเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เป็น “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงความสูญเสีย และเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตราย และการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับการประชุมแอนโรฟจัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภูมิภาคอื่นๆ

P5160544

อีก 2 วันเท่านั้นก็จะครบรอบ 20 ปีโศกนาฏกรรมเคเดอร์ โรงงานผลิตตุ๊กตาที่จังหวัดนครปฐมที่เกิดเหตุไฟไหม้และทำให้พนักงาน 188 คนเสียชีวิตและส่งผลให้มีเด็กกำพร้ากว่า 50 คน

ซึ่งวันนี้(8พ.ค.56)สมาชิก 14 ประเทศของเครือข่ายแห่งเอเชียเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมหรือ แอนโรฟ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจซ้ำรอย

ครบรอบ 20  ปีโศกนาฎกรรมเคเดอร์  เครือข่ายแห่งเอเชียเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมหรือ แอนโรฟ  จึงจัดประชุมที่ประเทศไทยเพื่อแสดงความระลึกถึงความสูญเสีย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา ของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด  เป็นอาคาร 5 ชั้นตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและทำให้ตัวอาคารถล่มทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่ 188 คนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บเกือบ 500 คน ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้มีเด็กกำพร้ากว่า 50 คน แม้ผลการสืบสวนจะระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงาน แต่ระบบความปลอดภัยและโครงสร้างของโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุด้วย จากบทเรียนครั้งนี้เครือข่ายแรงงานจึงพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานให้ดีขึ้น

ขณะที่วันนี้(8พ.ค.56)ตัวแทนประเทศไทยและเครือข่ายแอนโรฟ  14  ประเทศ  เช่น ไทย  ญี่ปุ่น  จีน  อินเดียและบังกลาเทศ   ซึ่งเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุกับคนงานบ่อยครั้ง ได้ประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ

ซึ่งตัวแทนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์อาคารโรงงานผลิตเสื้อผ้าถล่มในเมืองซาวาร์  ประเทศบังกลาเทศ  ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า  560  ราย  เปิดเผยว่าประสบการณ์เฉียดตายที่ผ่านมา ที่มียอดผู้เสียชีวิตกว่า 500 รายนั้น มีสาเหตุการฮั้วระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชน จนทำให้วัสดุก่อสร้างและระบบป้องกันภัยไม่ได้มาตรฐาน

สำหรับประเทศไทย จากการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานในปี 2540  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เป็น “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”  เพื่อเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายและการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งทางเครือข่ายแรงงานเตรียมจัดงานรำลึก 20 ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ที่วัดอ้อมน้อย จังหวัดนครปฐม  (Voice TV8 พฤษภาคม 2556)