ยืนยันไม่ทบทวนมติปรับขึ้นค่าจ้าง แถมเห็นชอบค่าจ้างฝีมือ 12 สาขา

20161007_100444

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันไม่ทบทวนอัตราค้างจ้างขั้นต่ำ ปี 2560 หลังคณะกรรมการค่าจ้าง(บอร์ด) มีมติเสนอปรับขึ้นค่าจ้างที่5 -10 บาท และไม่ปรับขึ้น ในวันเดียวกันยังมีมติเห็นชอบค่าจ้างตามฝีมือแรงงานเพิ่มอีก 12 สาขา ในอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 385-550 บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง(บอร์ดค่าจ้าง) กล่าวถึงข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานที่ต้องการให้ทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ที่มีมติไปแล้ว ว่า  ในที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างได้มีการรับทราบเสียงสะท้อนจากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ที่กล่าวถึงอัตราการจ้างขั้นต่ำที่ได้พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559  ซึ่งบอร์ดค่าจ้าง ยังคงยืนยันว่า  พิจารณาครั้งนั้นเป็นไปตามปัจจัยที่สอดคล้องกับกฎหมายอย่างรอบคอบ และจะไม่มีการทบทวนตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานที่ได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ มาก่อนหน้านี้ เพราะคณะกรรมการค่าจ้างได้พิจารณา และมีความเห็นร่วมกันทั้งจากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐที่เห็นตรงกัน ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงจะไม่จำเป็นต้องทบทวนอีกครั้ง

ทั้งนี้มติคณะกรรมการค่าจ้างเสนอการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นอีกระหว่าง5-10บาท ทั่วประเทศ ใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ไม่ปรับค่าจ้างเลย ใน 8 จังหวัด คือ สิงค์บุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

กลุ่มที่ 2 มติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 5 บาท เป็น 305 บาทต่อวัน ประกอบด้วย 49 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี พัทลุง สตูล กำแพงเพชร พิจิตร แพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคราม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยนาท ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม จันทรบุรี ตราด ลำพูน พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี อ่างทอง เลย หนองบัวลำพู มุกดาหาร ยโสธร เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ และหนองคาย

กลุ่มที่ 3 ที่ประชุมมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 8 บาท เป็น 308 บาทต่อวัน จำนวน 13 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ สระแก้ว สระบุรี ฉะเชิงเทรา กระบี่ พังงา และพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มที่ 4 มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 10 บาท เป็น 310 บาท จำนวน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต โดยค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ในวันที่ 1 มกราคม2560 เป็นต้นไป

20161007_100051

ในวันเดียวกัน คณะกรรมการค่าจ้าง(บอร์ด)ได้เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน อีก จำนวน 12 สาขา ในอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 385-550 บาท ในมาตรฐานฝีมือ 2 ระดับ เดือนมีนาคม 2560 มีผลบังคับใช้ ซึ่งในที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มอีก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 12 สาขา คือ

1.กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 4 สาขา คือ ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระดับ 1 จำนวน 400 บาท ระดับ 2 จำนวน 485 บาท / ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 จำนวน 385 บาท ระดับ 2 จำนวน 470 บาท /ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 385 บาท ระดับ 2 จำนวน 470 บาท /พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 จำนวน 370 บาท ระดับ 2 จำนวน 455 บาท

2. อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 จำนวน 450 บาท ระดับ 2 จำนวน 540 บาท /ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม ระดับ 1 จำนวน 430บาท ระดับ 2 จำนวน 515 บาท /ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัดอีดีเอ็ม ระดับ 1 จำนวน 430 บาท ระดับ 2 จำนวน515 บาท /และช่างขัดเงาแม่พิมพ์ระดับ 1 จำนวน 380 บาท ระดับ 2 จำนวน 455 บาท และ

3.อุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ระดับ 1 จำนวน 460 บาท ระดับ 2 จำนวน 550 บาท /ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ระดับ 1 จำนวน 500บาท ระดับ 2 จำนวน 600บาท /ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง ระดับ 1 จำนวน 450 บาท ระดับ 2 จำนวน 540 บาท /ช่างเทคนิคไฮโดรลิก ระดับ 1 จำนวน 460 บาท ระดับ 2 จำนวน 550 บาท

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป ทางกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศจำนวน 90 วัน หรือ ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2560

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดค่าจ้าง ยังมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 เพิ่มเติมอีก 16 สาขาอาชีพ ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมรองเท้า พร้อมตั้งคณะอุกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างต่อไป