ยานยนต์ เฮหลังปีใหม่รับโบนัส 6 เดือนบวกเงิน 10,000 บาท

10307428_995455037182384_3186608531736688080_n

สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์แห่งประเทศไทย ประกาศหยุดการสู้สุดซอยหลังนายจ้างจ่ายโบนัส 6 เดือนบวกเงิน 10,000 บาท แถมปรับค่าจ้างร้อยละ 4.2 บวกอีก 100 บาท

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่ารู้สึกยินดีสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ที่มีการเจรจาข้อเรียกร้องยืดเยื้อจนข้ามปีมาจากการชี้แจงผลการเจรจาข้อเรียกร้องปี 2558 จากคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ที่ได้เจรจาทำข้อตกลงกับนายจ้างแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 หลังเจรจาพิพาทแรงงานมานานกว่า 2 เดือน ซึ่งตนเห็นว่าการเจรจาโดยใช้หลักการแรงานสัมพันธ์ที่ดีของทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อการร่วมกันพัฒนาความรุ่งเรืองของบริษัทอย่างจริงจัง แม้ว่าช่วงที่มีการเจรจาอาจมีการกระทบกระทั้งกันบ้าง มีแนวคิดที่จะ แยกย่อยสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อลดอำนาจต่อรองของสหภาพฯกันบ้างซึ่งเป็นการเทคนิกในการวัดกำลังความเหนียวแน่นเป็นปรึกแผ่นของสหภาพแรงงาน แต่ด้วยความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กรสหภาพแรงงาน ถือเป็นความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัทเห็นว่า การมีองค์กรจะสามารถช่วยกันพัฒนาให้ตลาดมีความรุ่งเรืองสร้างความมั่งคั่งให้เกิดผลกำไร ซึ่งบริษัทได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคนงานเป็นโบนัสคนละ 6 เดือน บวกเงินอีก10,000 บาท และมีการปรับขึ้นค่าจ้างคนงานร้อยละ 4.2 บวกเงินอีก 100 บาท หลังจากนั้นทางสหภาพแรงงานได้จัดกิจกรรมปิด ” การสู้สุดซอย “ ซึ่งมีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ มีการให้กำลังใจกันและกันที่ได้ร่วมกันต่อสู้จนได้รับความเป็นธรรมในฐานะหุ้นส่วนการผลิต

12439080_1491923944450678_4491004679577734058_n

นายสัพพัญญู นามไธสง ประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ชี้แจ้งผลการเจรจาข้อเรียกร้องปี 58 ที่จบลง ให้สมาชิกทราบและอธิบายเหตุผลถึงการตัดสินใจไม่นำสมาชิกเดินไปสู่การสู้สุดซอย คือการนัดหยุดงานในวันที่ 11 มกราคม 2559 ตามที่สัญญาไว้ ด้วยการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลกระทบที่จะตามมา ในอนาคต ความคุ้มค่าหรือว่าหากจากการเจรจาเป็นการต่อสู้กันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างจนสุดซอยจริงๆ อาจสงผลเสียหายกับทั้งลูกจ้างนายจ้างในโอกาสที่จะร่วมกันนำพาความมั่นคงในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และในฐานะหุ้นส่วนกัน ซึ่งการพูดคุยกันก็ต้องมีความเป็นมิตรที่นำข้อมูลมาถกกันเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นมา และสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน จึงตัดสินใจด้วยภาวะผู้นำองค์กร และพร้อมรับผลการตัดสินใจนี้ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ หรือก้อนอิฐ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสัมพันธ์อันดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งเมื่อทางบริษัทมีการเปิดให้คนงานรับเงินโบนัสเมื่อก่อนปีใหม่แม้มีบางส่วนมีการยอมรับข้อเสนอซึ่งอาจเป็นเพราะความเดือดร้อน แต่ส่วนใหญ่ยังคงยืนยัดมุ่งมั่นเป็นฐานที่เข้มแข็งของสหภาพแรงงานในฐานะผู้นำองค์กรขอแสดงความขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจการทำงาน และให้เป็นตัวแทนเจรจา ต่อไปนี้คงต้องมุ่งมั่นช่วยกันพัฒนาองค์กร และร่วมมือกันทำงานให้บริษัทมีผลกำไร บริษัทอยู่ได้แรงงานก็อยู่ได้

ทั้งนี้ในการชี้แจงของกรรมการสหภาพแรงงาน สมาชิกต่างแสดงความยินดี และให้กำลังใจกันและกันที่ร่วมกันยืนยัดจนได้ซึ่งข้อตกลงการเจรจากับบริษัทที่น่าพอใจ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน