นายจ้างเอ็น.ที.เอ็น. ปล่อยหมัด เลิกจ้างกรรมการสหภาพ บวกสมาชิกหลังข้อตกลงจบ

n3สหภาพฯย้ายที่ชุมนุม หลังนายจ้างจับมือนิคมฯห้ามชุมนุมหน้าบริษัทฯ แต่สมาชิกยังแน่น   บริษัทเอ็นทีเอ็นเมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงาน 8 คน หลังทำข้อตกลงสหภาพการจ้างใหม่  แถมเลิกจ้างสมาชิก 1 คน ข้อหาใช้วาจาไม่สุภาพ กรณีตั้งคำถาม “ไม่ทำOTผิดกฎหมายข้อไหนของเมืองไทย”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ13.00น.ทางเจ้าหน้าที่บริษัทเหมราชซึ่งดูแลนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดได้นำแผ่นป้ายห้ามชุมนุมและใช้เครื่องเสียงมาปักไว้บริเวณหน้าบริษัทฯ พร้อมติดกล้องวงจรปิดด้วย หลังจากที่ สหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทยได้นัดสมาชิกสหภาแรงงานชุมนุมเพื่อชี้แจงเวลา 17.00น.กรณีที่บริษัทฯประกาศเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกรวม 9 คน จากการที่บริษัท และนิคมห้ามใช้สถานที่ สหภาพแรงงานจึงเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมมาใช้ที่สนามกีฬา อบต. บ่อวินแทน แต่สมาชิกสหภาพแรงงานทั้งสาขาในนิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมปิ่นทองยังมาร่วมชุมนุมกันอย่างมากมาย

Untitled-4n

 

 

 

 

 

 

หลังข้อเรียกร้องระหว่างสหภาพแรงงานเอ็นทีเอ็นประเทศไทยกับบริษัทเอ็นทีเอ็นแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จบลงเมื่อวันที่3เมษายน 2557 พร้อมเงื่อนไข ให้สหภาพแรงงานทำหนังสือขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมาทางสหภาพแรงงานฯ ได้มีการทำหนังสือขอโทษตามเงื่อนไขแล้วถึงสองครั้ง แต่ทั้งสองฝ่ายยังหาข้อสรุปเรื่องรายละเอียดในหนังสือไม่ได้ โดยบริษัทฯต้องการให้กรรมการสหภาพแรงงานฯเซ็นต์ชื่อในหนังสือขอโทษที่ทางบริษัทฯทำมาให้แต่ทางสหภาพแรงงานขอให้ปรับปรุงเพราะมีบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จนนำมาสู่การเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานจำนวน 8 คนในเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระบุข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและยุยงสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาด

 

สำหรับรายชื่อกรรมการฯทั้ง 8 คน ที่ถูกเลิกจ้าง ได้แก่ 1.นางสาวพธู ทองใบบน 2.นางสาวสุภารัตน์ สร้อยศรีภูมิ 3.นายทองพูน ดีทะเล 4.นางสาวไก่ แสนแก้ว 5.นายทศพล สุวรรณเตมีย์ 6.นายศิริจันทสิทธิ์ ลือคำหาญ 7.นายพูลสวัสดิ์ พุทธซ้อน และ8.นายปัญญา เงินไทยสง

ส่วนสมาชิกอีก1คน คือนายพฤทธ์พิรุฬห์ เกลื่อนกลางดอน โดนข้อหาใช้วาจาไม่สุภาพกับประธานบริษัทฯ เนื่องจากได้ถามทางประธานบริษัทฯว่า “การไม่ทำOTผิดกฎหมายข้อไหนของเมืองไทย” หลังจากประธานบริษัทฯชี้แจงต่อพนักงานว่าการไม่ทำงานล่วงเวลาเป็นการทำผิดกฎหมาย จึงสร้างความไม่พอใจให้กับประธานบริษัทฯจนด่าเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลเป็นไทยว่า “หมา” ซึ่งนายพฤทธ์พิรุฬห์ฟังรู้เรื่องจึง โมโหหันหลังเดินกลับมานั่งที่เดิมพร้อมพูดคำไม่สุภาพออกมา จนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างดังกล่าว ซึ่งทั้ง 9 คนได้รับหนังสือเลิกจ้างเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม2557

นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มภาคตะวันออก รายงาน