ม. 75 มาตราการช่วยเหลือ หรือ ซ้ำเติมแรงงาน

คณะทำงานแรงงานกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์ ได้รับร้องเรียนจากลูกจ้างหลายบริษัทๆ ที่นายจ้างประกาศใช้มาตรา 75 โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง

ช่วงต้นเดือนกันยายน2554 มีพนักงานจากหลายบริษัทๆในนิคมอุสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง  เข้ามาร้องเรียนต่อคณะทำงานแรงงานกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์ถึงเรื่องที่ทางบริษัทประกาศใช้มาตรา 75 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541กรณีให้หยุดงานชั่วคราวจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ 75 และที่แย่ไปกว่านั้นคือบางบริษัทไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะใช้มาตรา 75 อย่างเช่นกรณีบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในนิคมฯอีสเทรินซีบอร์ด ซึ่งนายจ้างได้อาศัยช่วงที่มีเหตุการของภัยพิบัติน้ำท่วมจากธรรมชาติเข้ามาต่อรองกับลูกจ้างว่า ไม่สามารถผลิตงานส่งลูกค้าได้จึงหยุดกิจการชั่วคราวโดยใช้มาตรา 75 ซึ่งมาตรา 75 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการไม่น้อยกว่าสามวันทำการ แต่นายจ้างไม่ปฏิบัติ

นายทอง นามสมมุติ หนึ่งในพนักงานบริษัทดังกล่าวให้ข้อมูลว่า “ที่บริษัทได้กระทำการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะไม่มีการปรึกษาหารือกับกรรมการลูกจ้างก่อน และไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือต่อลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงาน ถ้ามีการกระทำดังกล่าวและวจ่ายค่าจ้างเพียง 75 % จริงฝ่ายลูกจ้างจะทำหนังสือคัดค้านอย่างแน่นอน” นายทอง กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทที่ได้ประกาศใช้มาตรา 75 ในเขตนิคมฯอิสต์เทิร์น ซีบอร์ด และนิคมฯใกล้เคียง ในขณะนี้มี บริษัท ไทยอาซาคาวา บริษัทโตโยด้ารับเบอร์  บริษัทซัมมิท แหลมฉบังออโต้บอดี้  บริษัท คาวาซากิเอ็นเตอร์ไพร์ บริษัท ซัมมิทโชว่า บริษัท อัทสุมิเทค บริษัท สมบูรณ์โซมิค บริษัทจีเทคคุโต๊ะ หยุดบางส่วน บริษัทโคบาเทค หยุดสัปดาห์ 2-3 วัน บริษัทสยามโกชิฯ จ่าย 80% ทุกบริษัทมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานทำหนังสือคัดค้าน

ส่วนบริษัทที่หยุด แล้วจ่ายค่าจ้าง 100% คือบริษัทNHK SPRING บริษัท เอเอทีออโต้อัลลายแอนด์ ( ฟอร์ดและมาสด้า) บริษัท ยามาดะสมบูรณ์ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ บริษัท มารูยาซึ  บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท

เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทเหล่านี้ไม่มีบริษัทใดถูกน้ำท่วมแต่กับประกาศใช้มาตรา 75 ซึ่งสวนทางกับบริษัทที่โดนน้ำท่วมอย่างบริษัท ฮอนด้าฯ ที่ยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานเต็มจำนวน

                                 อำนวย  บุญจันทร์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงานระยอง – ชลบุรี รายงาน