ม็อบคนงานภาคตะวันออก พรึบหลังพิพาท นายจ้างเมินเจรจาไม่เป็นผล

20131119_174034

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก แจ้งสหภาพแรงงานในพื้นที่พิพาทเพียบ หลังเจรจานายจ้างไม่จบ หาคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย

สหภาพแรงงานจำนวนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกได้มีการยื่นข้อเรียกร้องกับทางบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปีตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติตกลงร่วมกันได้ นำไปสู่การยื่นข้อพิพาทแรงงาน เช่น สหภาพแรงงานโยโรซึประเทศไทย ทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ สหภาพแรงงานออฟโรด ประเทศไทย ตกแต่งรถยกสูง (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจบแล้ว)สหภาพแรงงานมิสซุยสยาม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สหภาพแรงงานไดกิ้น อมตะซิตี้ ผลิตชิ้นส่วนแอร์ไดกิ้น สหภาพแรงงานบอส ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมปัญหาการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานในพื้นที่ว่า “ขณะนี้มีปัญหาหลายพื้นที่ เกิดข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถเจรจากันได้กว่า 10 แห่ง ด้วยเหตุนายจ่้างอ้างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งความเป็นจริงนั้นนายจ้างได้มีการเตรียมการเรื่องสินค้าไว้แล้ว ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีจึงมีสินค้าเพียงพอในการส่งให้ลูกค้าจึงทำให้การเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างปัจจุบันนี้ตกลงกันยากมากขึ้นเพราะนายจ้างจะดึงการเจรจาออกไปให้นานที่สุดจนลูกจ้างไม่ไหว ต้องแจ้งพิพาทแรงงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่สวัสดิการจังหวัดมาช่วยไกลเกลี่ย แต่ก็ยังไม่สามารถตกลงได้เป็นการดึงเวลา”

20131119_17401320131119_174114

“ในส่วนทางกลุ่มได้พยายามที่จะช่วยให้คำปรึกษา และหาทางออกให้ดีที่สุด นายจ้างส่วนใหญ่เสนอให้ลูกจ้างทำข้อตกลงสภาพการจ้าง 3 ปี แล้วค่อยมียื่นข้อเรียกร้องกันใหม่ ซึ่งอันนี้คนงานก็เสียเปรียบ แต่บางข้อคนงานก็ตกลงได้ บางข้อก็ต้องพิจารณากันเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบันนายจ้างส่วนใหญ่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อคนงานเพื่อลดสวัสดิการ หรือขอสวัสดิการคืน รวมถึงการประกาศปิดงานสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อต่อรอง การต่อสู้กลับกันแล้ว ส่วนคนงานก็พยายามที่จะไม่ทำให้นายจ้างเกิดความเสียหาย อำนาจการต่อรองส่วนใหญ่จึงอยู่ที่นายจ้าง ว่าจะดึงการเจรจาให้ยาวแค่ไหน สายป่านคนงานสั้นเงินไม่มีทำให้เมื่อนายจ้างปิดงานบางส่วน หรือให้คนงานเซ็นต์ยอมรับสภาพการจ้างต่ำคนงานที่ทนต่อเศรษฐกิจไม่ไหวก็กลับเข้าทำงาน ถูกเอารัดเอาเปรียบก็ยอม” นายสมพร ขวัญเนตร กล่าวว่า

ล่าสุดสหภาพแรงงานเซ็นโกเบนซีคิวริท ประเทศไทย ได้ยื่นข้อพิพาทแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 56 ที่ผ่านมา หลังจากที่มีการเจรจาไปแล้ว 4 รอบแต่ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ โดยทางพนักงานประนอมข้อพิพาทได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่19 พฤศจิกายน 2556 (วานนี้) ระหว่างผู้แทนสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนเจรจาฝ่ายนายจ้าง ที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองแต่ยังหาข้อยุติร่วมกันยังไม่ได้เนื่องจาก ทางฝ่ายนายจ้างอ้างว่าปีนี้บริษัทฯมีปัญหาด้านคุณภาพเยอะผลประกอบการผลกำไรน้อยไม่สามารถจ่ายโบนัสตามที่ทางสหภาพฯร้องขอได้โดยทางสหภาพฯได้ขอให้ทางนายจ้างแสดงข้อมูลผลประกอบการผลกำไรของทางบริษัทฯแต่ทางฝ่ายนายจ้างปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นนโยบายของบริษัทฯไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ในเมื่อนายจ้างไม่ต้องการหาข้อยุติทั้งๆที่ทางสหภาพฯแสดงเจตนารมณ์ที่จะเจรจากันด้วยดี ในเมื่อหาทางออกร่วมกันไม่ได้ทางพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจึงขอยุติการเจรจาและนัดเจรจาครั้งต่อไป วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

20131119_174123

วันเดียวกันหลังจากไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทไม่เป็นผลทางสหภาพแรงงานเซ็นโกเบน ซีคิวริท ประเทศไทย ได้แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าผลการไกล่เกลี่ยให้สมาชิกได้รับทราบโดยชูประเด็นให้สมาชิกได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อสวัสดิการโบนัส เงินขึ้นที่เป็นธรรมให้กับตนเองต่อไป

ประเด็นที่ทำให้การเจรจายังไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ คือ

1.บริษัทฯไม่เคารพกติกาที่ตกลงไว้ร่วมกัน คือไม่ยอมนำสวัสดิการอื่นเปรียบเทียบสวัสดิการของบริษัทอื่นๆมาเป็นเกณฑ์ในการปรับฯ

2.ปีนี้หลายบริษัทฯจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบทุกแห่งเฉลี่ย 5.4 เดือนบวก 34000 บาทรวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ ก็ปรับเพิ่มแต่เซ็นโกเบน ซีคิวริท กลับให้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

3.บริษัทอ้างว่าขาดทุนแต่ไม่นำผลกำไรและผลประกอบการของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการปรับ

4.นายจ้างอ้างไม่มีเงินจ่ายทั้งๆที่ยอดขายเดือนกันยายนปี56 สูงกว่าปี55และทางบริษัทไม่นำส่งงบการเงินไปตรวจสอบที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 47 จนถึงปัจจุบัน โดยยอมให้เสียค่าปรับตามกฎหมาย

กระมนต์ ทองออน นักสื่อสารแรงงาน / รายงาน