มาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าแรง 300 บาท

 

ข่าวช่อง 9 อสมท. รายการ 9เศรษฐกิจ

ออกอากาศวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 19.30

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าแรง 300 บาท ซึ่งผ่าน ครม.วันนี้มีเพียงแค่เรื่องการลดภาษีเงินได้เท่านั้น ส่วนการที่ให้ภาครัฐช่วยจ่ายค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกปฏิเสธและการลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็ยังไม่อนุมัติ