มติพลิก! กลุ่มสระบุรีฯยกทีมอนุค่าจ้างจังหวัด

 

 
ผู้แทนกลุ่มฯสระบุรีเข้ายกทีมอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดสระบุรี  หลังเดินขบวนยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบสอดไส้ส่งผู้แทนนายจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้าง  ที่สุดมติพลิกได้ลูกจ้างตัวจริง  แต่ตัวแทนกลุ่มยันให้ยกเลิกอนุค่าจ้างจังหวัด เหตุไม่มีอำนาจแท้จริงถูกการเมืองและนายจ้างแทรกแซง  เสนอทำโครงสร้างค่าจ้าง
  จากการที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง(กสค.)ได้มีมติจากองค์กรสมาชิกในการส่งผู้แทนลงสมัครเป็นคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดสระบุรี จำนวน 5 คนและสำรอง 2 คน รวม 7 คน แต่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาเพียง 4 คน โดยได้ผู้แทนระดับผู้จัดการจากโรงงานแห่งหนึ่งอีก 1 คนรวมเป็น 5 คนนั้น ซึ่งกลุ่มฯสระบุรี ไม่เห็นด้วย จึงได้มีการเดินขบวนของคนงานกว่า 800 คนเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกว่าเป็นลูกจ้างระดับปฎิบัติการหรือไม่นั้น 
รายงานข่าวจากที่ประชุมกลุ่มฯสระบุรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 54 ว่าขณะนี้ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดสระบุรีแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งลงนามโดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรรมการค่าจ้าง ซึ่งในส่วนผู้แทนของลูกจ้างนั้นทราบว่าจากการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ผู้แทนระดับผู้จัดการที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาไปนั้นได้ขอถอนตัวออกไป ทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดในคณะนี้เป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯทั้งหมด ดังนี้คือ 1.นางธนัญภรณ์ สมบรม 2.นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย 3.นายบุญสม ทาวิจิตร 4.นายสมชาย สายหยุด และ 5.นางสาวธนพร วิจันทร์
… “เรายังยืนยันให้มีการยกเลิกอนุกรรมการค่าจ้างขึ้นต่ำ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์และไม่ใช่เป็นการกระจายอำนาจในการพิจารณาอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า ในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ แม้หลายจังหวัดจะมีมติเอกฉันท์ส่งไปยังคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา และที่สำคัญฝ่ายการเมืองยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์ในการมีอนุฯค่าจ้างในแต่ละจังหวัด รัฐควรมาทำเรื่องโครงสร้างค่าจ้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนงานมากกว่า แต่วันนี้ เมื่อยังไม่มีการยกเลิก เราก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับคนงานต่อไป” นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าว
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน