มติฉลุย คนงานมิตซูบิชิพร้อมนัดหยุดงาน

มิตซูสหภาพแรงงานมิตซูบิชิมอเตอร์แห่งประเทศไทย สู้ขอมตินัดหยุดงานหลังเจรจา 25 ครั้งยังตกลงไม่ได้ สมาชิกโหวตผ่านฉลุยเห็นด้วย 2 พันกว่าเสียง ไม่เห็นด้วย 152 เสียง บัตรเสีย 47 เสียง  

วันที่ 30 พฤศจิกายน2556 สหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทผลิตรถยนต์มิตซูบิชิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2556 เพื่อขอมตินัดหยุดงาน ณ.โรงเรียนชากยายจีน ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนาย มาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นายยงยุทธ เม่นตะเภา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พร้อมผู้นำแรงงานจากสหภาพแรงงานย่านใกล้เคียง โดยมีสมาชิกลงทะเบียนทั้งสิ้น 3,417 คน จากสมาชิกทั้งหมด 4.649 คน ลงมตินัดหยุดงาน 2,781คน มติไม่นัดหยุดงาน 152 คน มีบัตรเสีย 47 คน รวมสมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนรวม 2,980 คน

นาย นรเสฏฐ์ เหล่าธาราวิไล กรรมการสหภาพแรงงานกล่าวว่า สาเหตุของการเปิดประชุมในครั้งนี้สหภาพแรงงานมิตซูบิชิฯ ใช้สิทธิตามกฎหมาย ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี 2556 วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา และมีการเจรจากับฝ่ายนายจ้างถึง 25 ครั้ง แต่ไม่ได้ข้อยุตติโดยยังติดเรื่องของโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี จนนำมาสู่การเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงาน และหลังจากนี้คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้แทนเจรจาว่า จะสามารถเจรจากับนายจ้างได้ขนาดไหน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้สิทธิที่สมาชิกมีมติในวันนี้

นาย สำราญ ลาวโฉมพนักงานระดับปฏิบัติการอายุงาน 23 ปี สมาชิกสหภาพเปิดเผยว่า สาเหตุที่ตนเองมาร่วมลงมตินัดหยุดงานในครั้งนี้เพราะต้องการใช้สิทธิของสมาชิกและเป็นไปตามข้อกฎหมาย ผมคิดว่า บริษัทควรจะตอบแทนเราอย่างเป็นธรรมกว่านี้ เพราะเปรียบเทียบที่มาของรายได้ปีที่แล้ว ได้กำไร 9,800 กว่าล้านบาทบริษัทจ่ายโบนัสให้เรา 7 เดือนพร้อมเงินบวก 55,000 แต่มาปีนี้พวกเราทำงานหนักมากขึ้นเพราะยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยกำไรจากการขายปีนี้ 18,000 กว่าล้านบาท พวกเราอยากให้บริษัทจ่ายโบนัสให้เรา8 เดือน เงินบวกอีก95,000 บาท แต่บริษัทจ่ายให้เรา 8 เดือนเงินบวกอีก 50,000 บาท จ่ายให้เราเพิ่มมาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพราะกำไรปีนี้สูงกว่าปีก่อนมากถึงเท่าตัวอีกทั้งจากข้อมูลของบริษัทรถยนต์รายอื่นๆเรามียอดการผลิตและกำไรที่ไม่น้อยกว่าเขา แต่ค่าตอบแทนที่เขาให้กับคนงานก็เป็นที่น่าพอใจ เราก็อยากให้นายจ้างได้เพิ่มให้เราอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนงาน

นายไกรฤกษ์ สมนึก ประธานสหภาพแรงงานได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งกำหนดการและเหตุผลที่ต้องประชุมวิสามัญในครั้งนี้ให้สมาชิกรับทราบและเสนอตัวเลขโบนัสที่ 8 เดือนพร้อมเงินบวก 95,000 บาทและการปรับเงินค่าจ้างประจำปีที 7.5% พร้อมเงินบวก 570 บาทให้สมาชิกได้รับทราบและที่ประชุมลงมติเห็นชอบ จากนั้นได้ขอมติที่ประชุมให้สหภาพแรงงานเป็นผู้กำหนดวันนัดหยุดงาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จากนั้นได้แนะนำแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และได้เชิญผู้สังเกตการณ์บางท่านขึ้นกล่าวเป็นเกียรติแก่สมาชิกสหภาพแรงงาน
ประธานฯ ได้ขอให้มติที่ประชุมให้นายประสิทธิ ประสพสุข เป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนการนัดหยุดงานและให้ผู้ร่วมสังเกตการณ์เป็นผู้ช่วยดำเนินการนัดหยุดงาน ซึ่งมีมตินัดหยุดงานเป็นเอกฉันท์

นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน