มติกลุ่มย่านรังสิตหนุนช่วยคนงานNXP.หลังถูกปิดงาน

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น.สหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซ์พีพร้อมสมาชิกกว่า 500 คน ได้รวมตัวกันด้านหน้าบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เลขที่ 303 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กทม.   เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากถูกบริษัท เอ็นเอ็กซ์พีฯ ประกาศปิดงานสหภาพแรงงาน ต่อมาได้สอบถามนายวัลลภ  ชูจิตร์ ประธานสหภาพแรงงานฯ หลังจากมีการยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เป็นต้นมา  ทางบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องสวนในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 และได้มีการเจรจาข้อเรียกร้องแบบทวิภาคี 5 ครั้ง        ต่างฝ่ายก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนายวัลลภ กล่าวต่ออีกว่า ทางบริษัทฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องที่ทำลายระบบการทำงานแบบสามแปด คือการทำงานแบบ 4 วัน หยุด 2 วัน ทำให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้รับความเดือนร้อนในการทำงานระบบใหม่ ซึ่งทางบริษัทฯ อ้างว่าระบบการทำงานแบบนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT(EICC) แต่ทางสหภาพแรงงานฯ ก็คัดค้านมาตลอดโดยให้เหตุผลว่ากฎหมาย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 คือเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง แต่นายจ้างก็ไม่ฟังกฎหมายจึงเป็นที่มาของการพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแต่ในขณะพิพาทแรงงานได้มีการประชุมแบบไตรภาคีถึง 13 ครั้งแต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กระทรวงแรงงานก็ย้ำถึงฝ่ายนายจ้างแล้วว่าผิดกฎหมาย แต่ทางนายจ้างไม่ขอเจราจาด้วย

เอ็นเอ๊กซ์พี2 2.2

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ทางสหภาพแรงงานฯ ได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อขอมตินัดหยุดงาน โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 1,297 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 2,535 คน จึงเป็นที่มาของการยื่นนัดหยุดงานต่อบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ได้ยื่นปิดงานก่อน “อย่างไรก็ตามผมต้องขอขอบคุณกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา จึงฝากวอนพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือ สร.เอ็นเอ็กซ์พี เพราะเหตุโดนละเมิดสิทธิแรงงาน และภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายที่กำลังจะโดนบริษัทฯ ละเมิด” นายวัลลภกล่าว

ส่วนทางด้านกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ว่าจะให้ความช่วยเหลือคนงานเอ็นเอ็กซ์พีจนกว่าจะได้รับสิทธิที่ถูกละเมิดโดยมีมาตรการคือในวันที่ 7 มีนาคม 2556 กลุ่มผู้ใช้แรงงานย่านรังสิต คนงานเอ็นเอ๊กซ์พี รวมทั้งคนงานลินฟ๊อก ราว 400-500 คน จะร่วมกันเดินทางไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่ แจ้งวัฒนะ เพื่อพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและยื่นหนังสือ ให้คณะกรรมการสิทธิช่วยเหลือ และในวันที่ 8 มีนาคม 2556 จะไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ทำเนียบรัฐบาลและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ด้วย

นักสื่อสารแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง  รายงาน