พ่อ แม่ผวา ผู้ใหญ่บ้านขู่ให้บอกลูกถอนชื่อเสนอกม.ประกันสังคม

ชื่อลูกโผล่ที่อำเภอ พ่อ-แม่ผวา ผู้ใหญ่บ้านขู่ไม่ถอนชื่อมีความผิด ประธานสหภาพแรงงานชี้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องกลัว

หลังจากที่สมาชิกสหภาพแรงงานแอล.ที.ยู แอพพาเรลล์ ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับบูรณาการแรงงาน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอกฎหมาย จึงได้มีการตรวจเช็คไปตามอำเภอต่างๆตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มเสนอกฎหมาย

ต่อมาเมื่อกลางเดือนมกราคม2554สมาชิกสหภาพฯได้ทยอยกันมาขอคำปรึกษากับน.ส.ดาวเรือง ชานก ประธานสหภาพแรงงานแอล.ที.ยูฯ ว่าทางบ้านโทรมาให้ไปยกเลิกรายชื่อที่เสนอกฎหมาย เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ชื่อไปปรากฏที่อำเภอถ้าไม่ไปยกเลิกจะมีความผิด น.ส.ดาวเรือง จึงแนะนำให้เพื่อนสมาชิกอธิบายกับทางบ้านให้เข้าใจว่าการที่ชื่อไปปรากฏที่อำเภอนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอกฎหมายเท่านั้น ไม่ต้องกังวล ไม่มีความผิดใดๆ เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการที่ทุกคนมีสิทธิในการลงลายมือชื่อเสนอกฎหมาย หากไปยกเลิกถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่ออาจไม่ครบ 10,000 รายชื่อ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  กฎหมายประกันสังคมที่เสนอจะตกไปหากรายชื่อไม่ครบ                                      

ดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่รายงาน