พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พบรมว.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการสนับสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขานรับเตรียมนัดวันลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในเดือนมิถุนายนนี้ ขอให้พิพิธภัณฑ์แรงงานจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือ

วานนี้(18พ.ค.61)พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้เข้าพบพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.แรงงาน) เรื่องการสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นำโดย คุณทวีป กาญจนวงศ์ ประธานฯ คุณสุนี ไชยรส รองประธานฯ คุณสมบุญ แดงอร่าม คุณชัยพงษ์ โฉมเฉลา คุณพงศ์สวัสดิ์ กิ่งสาร กรรมการ และ คุณวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการฯ ร่วมถึงประธานสหภาพแรงงานทอสเท็มไทย ซึ่งทางรัฐมนตรีได้สอบถามเรื่อง งบประมาณค่าใช้จ่ายสิ่งที่ขาดแคลนและต้องการให้ทางกระทรวงแรงงานสนับสนุน โดยกำหนดว่า เดือนมิถุนายน 2561 ให้ทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้กำหนดวัน เวลาในการเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อให้เห็นสภาพปัญหา และประวัติศาสตร์แรงงาน พร้อมขอข้อมูลให้ทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจนเป็นข้อเสนอความต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือ

 

คุณทวีป กาญจนวงศ์ กล่าวพร้อม มอบเอกสารข้อเสนอความต้องการเรื่องงบประมาณการบริหารจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยกล่าวถึงความมีคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ฯในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์แรงงานให้กับสังคม ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และคนไทย ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในหนังสือ100 พิพิธภัณฑ์ด้วย พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีเพียงแห่งเดียว และเป็นแห่งเดียวในเอเชีย ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจในการนำเสนอประวัติศาสตร์แรงงานในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ร่วมก่อตั้งมีศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ยังได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3 แสนบาท จากการจัดโบว์ลิ่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณฉัตรชัย เอียสกุล และต่อมาก็มีอีกหลายท่าน ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ที่เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มอบเงินช่วยเหลือ 1 หมื่นบาท และมอบให้ทางกระทรวงแรงงานหาแนวทางสนับสนุนด้านงบประมาณหรือจัดกิจกรรมสนับสนุน ซึ่งเมื่อปรับเป็นท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว จึงอยากชวนให้ท่านรัฐมนตรีไปเยี่ยมชม เพื่อหาแนวทางสนับสนุน และเมื่อวันแรงงานแห่งชาติปี 2559 คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยไว้ด้วยในข้อที่ 10

ด้านคุณสุนี ไชยรส กล่าวสนับสนุนว่า พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางของผู้ใช้แรงงาน ที่ถูกตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือขององค์แรงงานสภาองค์การลูกจ้างต่างๆ นักวิชาการ และข้าราชการกระทรวงแรงงานก็มีส่วนสนับสนุนด้วย จึงถือเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนควรเข้าไปใช้ได้ ซึ่งปัญหาที่มีคือเรื่องงบประมาณบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ อาคารที่ต้องปรับปรึงใหม่ให้กว้างขวางรองรับคนที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงาน ซึ่งการที่ได้รับการยอมรับทางสากล โดยแรกเริ่มได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ในช่วงเริ่มต้น และงบประมาณจากการจัดกิจกรรมต่างๆจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยการทอดผ้าป่า จัดโบว์ลิ่งหาเงินมาบริหารจัดการ ซึ่งมีทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าโดยอาจตั้งเป็นงบประจำปีให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกระทรวงแรงงาน หรือมีการจัดกิจกรรมหางบคล้ายกับทางขบวนแรงงานที่จัดเพื่อหาเงินมาสนับสนุนอย่างเช่นที่เคยจัดโบว์ลิ่งช่วงแรกๆที่เปิดก็ได้แต่อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป ซึ่งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยถือว่า เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทีเดียว

ทั้งนี้ รัฐมนตรีได้รับข้อเสนอไว้พิจารณา และมอบหมายเลขาฯให้ดูวัน เวลาภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้จะเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จากนั้นเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน โดยเชิญคุณสุนี ไชยรส คุณอรุณี ศรีโต คุณนิไลมล มนตรีกานนท์ คุณสุมาลี โตกทอง ครูต้อ (คุณศีลดา รังสิกรรพุม ) พูดคุยประเด็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และกรณีเงินสงเคราะห์บุตร รวมถึงศูนย์เลี้ยงเด็กต่อ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน