พรุ่งนี้ ศาลแรงงานกลาง นัดตัดสินคดี 7 แกนนำรฟท.

ผู้แทน ITF  และ ผู้แทนองค์กรสมาชิก สรส. ร่วมให้กำลังใจ  7 แกนนำ สร.รฟท.  ที่ศาลแรงงานกลาง พรุ่งนี้

ศาลแรงงานกลาง กรุงเทพมหานคร นัดอ่านคำพิพากษาแกนนำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) 7 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ซึ่งประกอบด้วย  นายสาวิทย์  แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ, นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร รองประธานสหภาพฯ, นายบรรจง  บุญเนตร์ รองประธานสหภาพฯ, นายธารา  แสวงธรรม รองประธานสหภาพฯ, นายเหลี่ยม  โมกงาม รองประธานสหภาพฯ,  นายสุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี เลขานุการสหภาพฯ และ นายอรุณ  ดีรักชาติ ฝ่ายการศึกษา  กรณีถูกการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นโจทย์ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง เพื่อขอเลิกจ้าง และ เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายรวมประมาณ  300  ล้านบาท  ภายหลังการรณรงค์เรียกร้องให้การรถไฟฯ  สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถ เมื่อปลายปี 2552  คดีนี้ศาลได้ใช้เวลาในการไต่สวนคดีเกือบ 2 ปี 

โดย สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ได้ให้ความช่วยเหลือ และติดตามความคืบหน้าของคดีมาโดยตลอด  และได้ส่งผู้แทนในสาขารถไฟ เช่น นายแม็ด อุราตะ เลขาธิการ สาขาแรงงานขนส่งทางบก ITF ทางรางและถนน จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ,  นายมาเฮนดรา ชาร์มา  เลขาธิการระดับภูมิภาค ITF ภาคพื้นเอเซีย – แปซิฟิค จากประเทศอินเดีย, นายออยสเตน อาสลาคเซน  ประธานสาขารถไฟ ITF สากล จากประเทศนอร์เวย์,นายเวนย์ บัทซัน  ประธานสาขารถไฟ ITFภาคพื้นเอเซีย – แปซิฟิค จากประเทศนิวซีแลนด์,นายมัสซา ทากาฮาชิ ผู้แทนจากสหภาพแรงงานรถไฟตะวันออกแห่งประเทศญี่ปุ่น,เอ็ดก้า  บินลายอน ประธานสหภาพแรงงานรถไฟประเทศฟิลิปปินส์ และตัวแทนสหภาพแรงงานรถไฟในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกหลายประเทศ  เพื่อเดินทางไปยังศาลแรงงานกลาง เพื่อร่วมฟังคำพิพากษา และเป็นกำลังใจให้กับแกนนำ  สร.รฟท.  ทั้ง 7 คน ในวันดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่า จะมีผู้นำแรงงานจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) อีกจำนวนมากที่จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แกนนำทั้ง 7 คน ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ รายงาน