พบหนี้เสียประกันสังคม 4 พันล้านบาท

พบหนี้เสียของสำนักงานประกันสังคมกว่า 4 พันล้านบาท ด้านปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ อาจเป็นเงินที่นายจ้างค้างส่งเงินสมทบกองทัน สปส. /รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย พบหนี้เสียสำนักงานประกันสังคมกว่า 4 พันล้านบาท ด้านปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ อาจเป็นเงินที่นายจ้างค้างส่งเงินสมทบ
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า สำนักงานประกันสังคม(สปส.) มีหนี้เสียประมาณ 4,000 ล้านบาท จากการปล่อยกู้และการค้างชำระเงินสมทบ จากการที่ผู้ประกอบการค้างนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สปส.สะสมมาหลายปี และแปลกใจที่ตนไม่ได้รับรายงานจากผู้บริหารประกันสังคม แต่กลับได้รับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่ใช่ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตาม จะเรียกผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาสอบถามว่าจะแก้ไขอย่างไร เพราะหากปล่อยไว้นานเงินจำนวนดังกล่าวอาจกลายเป็นหนี้สูญ ทำให้กองทุนได้รับความเสียหาย
 

ด้านนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวว่า สปส.ไม่สามารถปล่อยกู้ได้โดยตรง เข้าใจว่าหนี้เสียดังกล่าวเป็นการค้างชำระของผู้ประกอบการที่ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สปส. ซึ่งเป็นหน้าที่ของ สปส.ที่จะตั้งคณะกรรมการติดตามทวงหนี้ เพื่อไม่ให้เงินจำนวนนี้เป็นหนี้สูญ  (ข้อมูลข่าวและที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th)
 
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ยอดค้างดังกล่าวมีทั้งที่เป็นสถานประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ และสถานประกอบการปิดกิจการไปแล้ว ซึ่งในส่วนสถานประกอบการที่ปิดกิจการไปแล้วนั้นได้มีการยื่นฟ้องล้มละลายเพื่อยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด ส่วนสถานประกอบการที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ได้มีการจ้างพนักงานเร่งรัดหนี้สินจำนวน 178 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตามทวงหนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขค้างชำระของนายจ้างพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 -เดือนมีนาคม 2555 มีนายจ้างที่ค้างส่งเงินสมทบ จำนวน 34,011 ราย คิดเป็นเงิน 4,018 ล้านบาท และในจำนวนนี้ไม่สามารถติดตามทวงหนี้ได้เนื่องจากปิดกิจการ หรือล้มละลาย (มติชน หน้า 14 วันที่ 10 ส.ค.55)