พนักงานฮิตาชิฯ ส่งนายเก่ารับนายใหม่…กับค่าแรงเพิ่ม..

สหภาพฮิตาชิ อวยพรส่งผุ้บริหารเก่า รับผูบริหารใหม่ พร้อมหารือปรับค่าจ้างส่วนต่าง ตามประสบการณ์

       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย นำโดย  นายวิเชียร  รอดเกิด ประธานสหภาพฯและกรรมการสหภาพฯร่วมแสดงความยินดีและอวยพร  นาย โทโมมิชิ  คาเนโกะ กรรมการจัดการใหญ่ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งที่  บริษัท  ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  กลับไปบริหารงานบริษัทฯแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป       นาย โทโมมิชิ คาเนโกะ  กล่าวว่า “ผมอยู่ที่บริษัทนี้ 7 ปีครึ่ง ตอนผมเข้ามาบริษัทฯของเราขาดทุนมาก และ ขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ตั้งใจทำให้บริษัทของเราฟื้น  กลับมามีกำไรจนทุกวันนี้และ อยากให้สหภาพแรงงานฯ ดำเนินงานตามอุดมการณ์ ของท่านเพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่ดีและตั้งใจทำงานให้บริษัทฯตลอดไป”

         วันที่ 4 เมษายน 2555 เป็นการรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ คือ    นาย ฮิโรอากิ ฮาตะ และในวันนี้เองทางผู้แทนบริษัทฯ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสหภาพแรงงานฯ ในเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงงาน ขึ้นต่ำ ของจังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม 183 บาทเป็น 255 บาท ทางสหภาพแรงงานฯ ได้เสนอให้ ควรจะมีการปรับโครงสร้าง ค่าจ้าง ของคนที่ค่าแรงเกินขั้นต่ำ เพราะเป็นค่าประสบการณ์ที่พนักงานทำงานมานานแล้ว ไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือ    หรือแรงงานแรกเข้า เพราะค่าจ้างขั้นต่ำมีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างพื้นฐานของพนักงานหลายระดับด้วยกัน เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน

        โดยผลของการปรึกษาหารือร่วมของทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ พิจารณาปรับเงินเพิ่มในอัตราค่าจ้างพื้นฐาน ให้กับพนักงาน โดย พิจารณา จาก อายุการทำงาน และยึดจากปีที่เข้าทำงานของพนักงานเป็นหลักดังนี้

1.พนักงานวุฒิ ม.3 เข้าทำงานตั้งแต่ปี        2555        เพิ่ม   1,872  บาท

2.  พนักงานวุฒิ ม.3 เข้าทำงานตั้งแต่ปี      2554         เพิ่ม  1,372 บาท

3. พนักงานวุฒิ ม.3 เข้าทำงานตั้งแต่ปี      2553         เพิ่ม  1,222  บาท  

4. พนักงานวุฒิ ม.3 เข้าทำงานตั้งแต่ปี      2552-2519   เพิ่ม  1,170  บาท          

5.พนักงานวุฒิการศึกษาอื่นฯ              เพิ่ม  1,170  บาท

      นาย ปัญญา  ตลุกไธสง กรรมการสภาพแรงงานฝ่ายกิจกรรม  กล่าวต่อว่า “ เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหารเห็นความสำคัญของพนักงาน  ค่าประสบการณ์แรงงานฝีมือ เป็นสิ่งที่พนักงานเป็นกังวลเพราะแรงงานแรกเข้าค่าจ้างจะเทียบเท่าคนงานที่ทำงานมาประมาณ 7-8 ปี   กว่าจะได้ค่าแรงเท่านี้     และนี่คือ แรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทของเรา ขอให้สมาชิกทุกคนตั้งใจทำงานให้เกิดผลกำไร ต่อไป และ เราจะได้ผลตอบแทนทีดีเช่นกัน”

 นาย เชิดชู   ศิริชัย  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวปราจีนบุรีรายงาน