ผู้ประกันตนเมินใช้สิทธิประกันสังคม เหตุไม่ประทับใจ หันใช้บริการโรงบาลเอกชน

การบริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของประกันสังคมนั้น ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้รับทราบอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในด้านการบริการที่ล้าช้าอืดอาด ใช้เวลานาน  และคุณภาพของยาที่ใช้ในการรักษาที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสมทบ ปัญหาเหล่านี้จริงทำให้ผู้ประกันหลายรายหันใช้บริการโรงงบาลเอกชนแทนผ่านการซื้อประกันสุขภาพโดยมีทั้งที่ซื้อเองและบริษัทซื้อให้ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคตะวันออกคนงานในบริษัทที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ได้มีเรียกร้องให้บริษัทของตนเองทำประกันสุขภาพให้กับคนงานมากกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากไม่มั่นใจในคุณภาพของการรักษาพยาบาล ของระบบประกันสังคม เช่นตัวอย่างล่าสุดในเรื่องนี้

ผู้ประกันตนหญิงรายหนึ่งเปิดเผยถึงสาเหตุที่เลือกใช้บริการโรงบาลเอกชนแทนโรงพยาบาลประกันสังคม “เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เชื่อว่าเกิดจากโรคกรดไหลย้อนกำเริบ จึงไปตรวจรักษาที่โรงบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา ซึ่งวิธีการตรวจรักษาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนกับโรงพยาบาลของประกันสังคมที่เคยเข้ารับบริการด้วยอาการเดียวกันเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว ถึงแม้การมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชลจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรแต่ที่บริษัทที่ทำงานอยู่ก็สามารถนำค่ายใช้จ่ายไปเบิกคืนได้ถึงจะไม่เท่ากับจำนวนที่จ่ายไปก็ตาม แต่มันก็ทำให้เรามั่นใจในคุณภาพของการรักษา”

เหตุการณ์ที่ผู้ประกันตนจำนวนมากไม่มีความมั่นใจในการได้รับการบริการจากประกันสังคมนั้นได้เกิดขึ้นมานานและจะยิ่งสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆ สำนักงานประกันสังคมคงต้องพิจารณาหาทางแก้ไขและคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาจากผู้ประกันตนให้ได้

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงานระยอง-ชลบุรี รายงาน