ผู้บริหารบริษัท ยามาดะสมบูรณ์ ย้ำความมั่นคงในการทำงานต้องมาก่อน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประชุมประจำเดือนวาระสัญจรครั้งที่ 8/2555 ที่บริษัทยามาดะสมบูรณ์ นิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทริ์น อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในการนี้ทางบริษัทยามาดะสมบรูณ์และสหภาพแรงงานยามาดะสมบรูณ์ให้การต้อนรับและมอบของที่ละลึกแก่คณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นผ้าห่มและกระติกน้ำ ในโอกาสที่สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯ ประชุมวาระสัญจรในครั้งนี้

 

นาย ยูสุกิ นากาตะ  ประธานบริษัทได้มากล่าวต้อนรับกรรมการสหพันธ์ฯ  ในครั้งนี้ว่า เคยไปดำรงตำแหน่งประธานบริษัทในเครือยามาดะฯ หลายประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่  และสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมคือ ประชากรในประเทศไทยเป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นความภาคภูมิใจของทุกท่าน การผลิตรถในปีนี้ใกล้ 2 ล้านคันแล้ว ทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิต และ กู้วิกฤตน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ฉะนั้นแล้วการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงานฯต้องมีความจริงใจต่อกันหน้าที่ของบริษัทอีกอย่างคือการฝึกทักษะให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ โดยนำมาเป็นนโยบายมีดั้งต่อไปนี้

1. บริษัทและสหภาพแรงงาน ต้องร่วมมือกัน เพื่อไห้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงาน

2. บริษัทและสหภาพแรงงาน ต้องสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งประกวดด้านแรงงานสัมพันธ์หรือส่วนต่างๆจนได้รับรางวัล

3. บุคลากรของบริษัทคือส่วนสำคัญต่อบริษัท บริษัทมีหน้าที่ต้อง อบรมไห้ความรู้ เสริมสร้างสามารถยกระดับ ทุกด้าน ให้กับพนักงานทุกระดับ

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน รายงาน