ผู้นำแรงงานหญิงไทยรับรางวัลความยุติธรรมและสันติภาพ

Untitled-3

รองประธาน คสรท.รับรางวัลยุติธรรมและสันติภาพเกาหลี มอบเงินหนุนการทำงานให้หลายองค์กร บอกความสำเร็จเกิดจากการร่วมทำงานกับหลายฝ่าย ย้ำคนรุ่นหลังต้องทำงานมุ่งมั่นเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เพื่อประโยชน์ของแรงงานและสังคม

วันที่ 19 มีนาคม 2557 นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้มอบเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจำนวน 10,000 บาท ภายหลังได้รับรางวัล ยุติธรรมและสันติภาพ TJI Hak-Soon ครั้งที่ 17 จากมูลนิธิ TJI HAK-SOON JUSTICE & PEACE ของประเทศเกาหลีใต้

DSCN7088Untitled-8

รางวัลสันติภาพและยุติธรรม TJI Hak-Soon ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บาทหลวง Tji Hak -Soon เนื่องจากเป็นผู้ที่สนับสนุนการรณรงค์ให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพ และถูกจำคุกในปี 1974 เพราะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองโดยทหาร จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 1993 เมื่ออายุ 72 ปี ต่อมาได้มีการตั้งมูลนิธิสันติภาพและยุติธรรม TJI Hak-Soon ในปี 1997 เพื่อเป็นการรำลึก และจัดให้มีการมอบรางวัลสันติภาพและยุติธรรม TJI Hak-Soon ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติทุกปี ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีส่วนในการทำงานเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพในสังคม โดยไม่คำนึงถึงศาสนา เพศ หรือความเชื่อ ทั้งนี้รางวัลสันติภาพและยุติธรรม TJI Hak-Soon ประกอบด้วยเหรียญเชิดชูเกียรติ และเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่อๆมารางวัลนี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจของคนในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย

Untitled-4Untitled-2

นางสาววิไลวรรณกล่าวว่า การได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลสันติภาพและยุติธรรม TJI Hak-Soon นั้นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ด้วยตนเองเป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงาน และการทำงานด้านสหภาพแรงงานก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลอะไรเป็นการตอบแทน การที่ได้รับรางวัลนี้ถือเป็นผลจากการทำงานร่วมกันกับขบวนการแรงงาน องค์กรต่างๆ นักวิชาการ สื่อมวลชน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิและสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกคน จึงได้มอบเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากรางวัลนี้ให้กับ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และสหภาพแรงงานนครหลวง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

Untitled-1

“รางวัลครั้งนี้เป็นการตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละในการทำงานของคนที่ได้รับรางวัล ซึ่งความสำเร็จไม่ได้มาจากเราคนเดียวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนความร่วมมือของหลายฝ่าย จึงอยากให้คนรุ่นหลังที่ทำงานมีกำลังใจในการทำงาน ไม่ใช่เพื่อรางวัล แต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และสังคมต่อไป” นางสาววิไลวรรณ กล่าว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน