ผู้นำแรงงานตื่นเข้าร่วมอบรมเขียนข่าวคับคั่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกร์วจัดโครงการอบรมเรื่องการสื่อสารและการเขียนข่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์(TAM) หมู่บ้านบูรพาซิตี้  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำแรงงานจากหลายสหภาพแรงงานในกลุ่มเวลโกร์วเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งกว่า 30 คน 
 
สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) และยังได้รับเกียรติจาก บก.ข่าวศูนย์ฉะเชิงเทรานายอรรถพล พรมหา  บรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวพื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมทีมงานนักสื่อสารนายทวี ประดับศรี มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งทางผู้จัดโครงการฯคาดหวังให้ผู้นำในกลุ่มเวลโกร์วซึ่งปัจจุบันยังขาดทักษะด้านการเขียนข่าว การสื่อสารระหว่างองค์กรกับสมาชิก ได้มีการพัฒนาทักษะการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพมากขึ้น

จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำให้สามารถทำงานได้อย่างมีข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถให้ความกระจ่างกับการทำงานด้านแรงงานแก่สังคม ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนำไปกระจายต่อเพื่อให้กรรมการในองค์กรของตัวเองที่สังกัดอยู่ได้พัฒนาต่อไป อรรถพล พรมหากล่าว
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่ฉะเชิงเทรา รายงาน