ผอ.เขตราชเทวีเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หาทางช่วยปรับปรุง-การดำเนินงาน

ผอ.เขตราชเทวี ได้เขียนความรู้สึกในสมุดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยว่า “ขอแสดงความชื่นชมความรัก และอุตสาหะในการสรรค์สร้างพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่มีคุณค่าเพื่อลูกหลานไทย ได้ระลึกถึงคุณูปการของผู้ใช้แรงงานไทยตลอดไป

DSCN7145

วันที่ 7 มกราคม 2558 นางลักษณา โรจน์ธำรงค์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมกับรองผู้อำนวยการและทีมงานได้เดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่ตั้งอยู่ริมถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือเรื่องสถานที่ด้านการปรับปรุงอาคาร และงบประมาณการดำเนินการ

ตามที่ทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาให้การสนับสนุนในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดจนงบประมาณดำเนินงานต่อพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย นั้น ทางผู้ว่า กทม.ได้มอบหมายมายังเขตราชเทวีในการดำเนินการเข้ามาสำรวจว่าจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

ผอ.เขตราชเทวีกล่าวภายหลังที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วว่า รู้สึกประทับใจกับการจัดแสดงเห็นถึงความมีคุณค่าของพิพิธภัณฑ์แรงงาน ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ฯที่มีชีวิต มีคนที่ดูแลที่มีใจรักในพิพิธภัณฑ์ฯ มีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์น่าชื่นชมมาก หากเทียบกับพิพิธภัณฑ์ฯในหลายพื้นที่ที่ได้ไปเยี่ยมชมในกรุงเทพฯคิดว่าหลายแห่งดีมีการอนุรักษ์ของเก่า และอยากให้คนเข้าไปเรียนรู้ แต่อีกหลายพื้นที่ก็จ้างเด็กๆมาคอยดู และเป็นเพียงการจัดนิทรรศการไม่มีชีวิต การที่ได้เข้ามาที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า มีเอกสารและสิ่งของมากมายที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีการจัดแสดงเนื้อหาการบอกเล่าสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้แรงงานตั้งแต่อดีตอย่างน่าสนใจ มีคนดูแลที่เอาใจใส่ และรักงานพิพิธภัณฑ์ฯ รักษาข้าวของอย่างดี อยากบอกว่าควรมีพิพิธภัณฑ์ฯแบบนี้ในกรุงเทพฯของเรา โดยควรมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนได้มาเที่ยว มาเรียนรู้ แค่อาคารที่จัดแสดงก็มีคุณค่าในตัวของมันเองควรอนุรักษ์แล้ว

DSC07475 DSC07457 DSC07460 DSCN7152

ทั้งนี้ ทางเขตจะมีการประชุมสรุปการมาเยี่ยมชมรายงานให้ทาง กทม.ทราบ และคิดว่าต้องส่งเรื่องไปที่ผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเชิญประชุมร่วมกัน หากทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยต้องการให้ทางกรุงเทพมาช่วยเหลือ หรือเพื่อให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของ กทม. ซึ่งต้องมีการจัดสรรเรื่องงบประมาณและเรื่องสถานที่ซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็มีปัญหาอยู่ด้วยคิดว่าต้องมีการพูดคุยร่วมเพื่อหาทางออก

DSCN7184 DSCN7185

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน